Nauczyciele

Nauczyciele Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College - 2023/2024

Język angielski

mgr Anna Greń
język angielski
Email
mgr Marta Janus
język angielski
Mój email
Rachel Leistra, B.A.
język angielski – Native Speakers
Mój emailO sobie
Kristy Khemraj, B.A.
język angielski – Native Speakers
Mój email
mgr Joanna Podolska
język angielski
Email
mgr Marta Szweda
język angielski
Mój email
Roger Messer, B.A.
język angielski – Native Speaker
Mój email
dr Krzysztof Martowicz
język angielski
Mój emailO sobie

Język polski

mgr Dorota Truszkowska
język polski
Mój email
mgr Paulina Zielińska-Siekierka
język polski i język polski jako obcy
Email

Język hiszpański

mgr Elżbieta Szemioto-Jasińska
język hiszpański
Mój email
mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
język hiszpański
Mój email

Język niemiecki

mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
języka niemiecki
Mój email

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Marta Bebłowska
nauczanie wczesnoszkolne
O sobie
mgr Katarzyna Breza
nauczanie wczesnoszkolne
O sobie
mgr Natalia Januszkiewicz
nauczanie wczesnoszkolne
O sobie

Matematyka

mgr Agnieszka Leśniewska
matematyka
Mój emailO sobie
mgr Wiesława Bagińska
matematyka
Mój email
mgr Marta Szweda
matematyka i matematyka w języku angielskim
Mój email

Fizyka

dr Maciej Pyrka
fizyka
Mój emailO sobie

Biologia

mgr Magdalena Ochnio
biologia
Mój emailO sobie

Chemia

mgr Jarosław Korzeniewski
chemia
Mój email

Historia i Wos

mgr Mariusz Krajewski
wos
O sobie
mgr Wojciech Milewski
historia
Mój email

Geografia

mgr Anna Adlis
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email
mgr Anna Greń
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email

Informatyka

mgr Elżbieta Bartnicka
informatyka
Mój email
mgr Agata Zielińska
informatyka
Mój email
mgr Joanna Kanikuła
informatyka
Mój email

Wychowanie fizyczne

mgr Jacek Cybulski
sport
Mój email
mgr Magdalena Matulewicz
sport
Mój email

Religia i Etyka

mgr Anna Domańska
etyka i filozofia
Mój emailMoje Bio
mgr Dagmara Burek
etyka
Mój email
ks. mgr Paweł Grzona
religia
Mój emailO sobie

Plastyka

mgr Anna Krakowska
plastyka
Mój emailO sobie
mgr Iwona Rakowska
technika
Mój email

Muzyka

mgr Eliza Kaczmarczyk
muzyka
Mój email

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Uściński
Edukacja dla bezpieczeństwa
Mój email

Biblioteka

mgr Elżbieta Piotrowska
biblioteka
Mój email
mgr Dagmara Burek
biblioteka
Mój email

Świetlica

mgr Dagmara Burek
świetlica
Mój email
mgr Inga Michałowska
świetlica
Email
mgr Dorota Truszkowska
świetlica
Mój email

Psycholog i pedagog

mgr Dorota Truszkowska
pedagog specjalny
Mój email
mgr Anna Grabowska
psycholog szkolny
Mój emailO sobie

Język angielski

Kristy Khemraj, B.A.
język angielski - Native Speakers
Mój email
mgr Anna Greń
język angielski
Email
Rachel Leistra, B.A.
język angielski - Native Speakers
Mój emailO sobie
mgr Marta Szweda
język angielski
Mój email
mgr Joanna Podolska
język angielski
Email
Roger Messer, B.A.
język angielski - Native Speaker
Mój email
mgr Marta Janus
język angielski
Mój email
dr Krzysztof Martowicz
język angielski
Mój emailO sobie

Język polski

mgr Paulina Zielińska-Siekierka
język polski i język polski jako obcy
Email
mgr Dorota Truszkowska
język polski
Mój email

Język hiszpański

mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
język hiszpański
Mój email
mgr Elżbieta Szemioto-Jasińska
język hiszpański
Mój email

Język niemiecki

mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
języka niemiecki
Mój email

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Marta Bebłowska
nauczanie wczesnoszkolne
O sobie
mgr Katarzyna Breza
nauczanie wczesnoszkolne
O sobie
mgr Natalia Januszkiewicz
nauczanie wczesnoszkolne
O sobie

Matematyka

mgr Marta Szweda
matematyka i matematyka w języku angielskim
Mój email
mgr Agnieszka Leśniewska
matematyka
Mój emailO sobie
mgr Wiesława Bagińska
matematyka
Mój email

Fizyka

dr Maciej Pyrka
fizyka
Mój emailO sobie

Biologia

mgr Magdalena Ochnio
biologia
Mój emailO sobie

Chemia

mgr Jarosław Korzeniewski
chemia
Mój email

Historia i Wos

mgr Wojciech Milewski
historia
Mój email
mgr Mariusz Krajewski
wos
O sobie

Geografia

mgr Anna Adlis
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email
mgr Anna Greń
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email

Informatyka

mgr Joanna Kanikuła
informatyka
Mój email
mgr Elżbieta Bartnicka
informatyka
Mój email
mgr Agata Zielińska
informatyka
Mój email

Wychowanie fizyczne

mgr Jacek Cybulski
sport
Mój email
mgr Magdalena Matulewicz
sport
Mój email

Religia i Etyka

ks. mgr Paweł Grzona
religia
Mój emailO sobie
mgr Dagmara Burek
etyka
Mój email
mgr Anna Domańska
etyka i filozofia
Mój emailMoje Bio

Plastyka

mgr Anna Krakowska
plastyka
Mój emailO sobie
mgr Iwona Rakowska
technika
Mój email

Muzyka

mgr Eliza Kaczmarczyk
muzyka
Mój email

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Uściński
Edukacja dla bezpieczeństwa
Mój email

Biblioteka

mgr Elżbieta Piotrowska
biblioteka
Mój email
mgr Dagmara Burek
biblioteka
Mój email

Psycholog i pedagog

mgr Anna Grabowska
psycholog szkolny
Mój emailO sobie
mgr Dorota Truszkowska
pedagog specjalny
Mój email

Świetlica

mgr Dorota Truszkowska
świetlica
Mój email
mgr Inga Michałowska
świetlica
Email
mgr Dagmara Burek
świetlica
Mój email