Nauczyciele

Nauczyciele Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College - 2022/2023

Język angielski

Rachel Leistra, B.A.
język angielski – Native Speakers
Mój email
mgr Anna Greń
język angielski
Email
mgr Marta Janus
język angielski
Mój email
mgr Joanna Podolska
język angielski
Email
Roger Messer, B.A.
język angielski – Native Speaker
Mój email
mgr Marta Szweda
język angielski
Mój email
Andrew Gerard, B.A.
język angielski – Native Speaker
Mój email
dr Krzysztof Martowicz
język angielski
Mój email
Kristy Khemraj, B.A.
język angielski – Native Speakers
Mój email
mgr Elżbieta Szemioto-Jasińska
język angielski
Mój email

Język polski

mgr Paulina Zielińska-Siekierka
język polski
Email
mgr Barbara Magoń
język polski
Email
mgr Dorota Truszkowska
język polski
Mój email

Język hiszpański

mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
język hiszpański
Mój email
mgr Elżbieta Szemioto-Jasińska
język hiszpański
Mój email

Język niemiecki

mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
języka niemiecki
Mój email

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Marta Bebłowska
nauczanie wczesnoszkolne
mgr Katarzyna Breza
nauczanie wczesnoszkolne
mgr Anna Należny
nauczanie wczesnoszkolne
Email

Matematyka

mgr Marta Szweda
matematyka i matematyka w języku angielskim
Mój email
mgr Wiesława Bagińska
matematyka
Mój email

Fizyka

mgr Izabela Romanowska
fizyka
Mój email

Biologia

mgr Magdalena Ochnio
biologia
Mój email

Chemia

mgr Anna Panfil
chemia
Mój email

Historia i Wos

mgr Mariusz Krajewski
wos
mgr Wojciech Milewski
historia
Mój email

Geografia

mgr Anna Adlis
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email

Informatyka

mgr Agata Zielińska
informatyka
Mój email
mgr Elżbieta Bartnicka
informatyka
Mój email

Wychowanie fizyczne

mgr Jacek Cybulski
sport
Mój email
mgr Magdalena Matulewicz
sport
Mój email

Religia i Etyka

ks. mgr Marcin Rusiecki
religia
Mój email
mgr Anna Domańska
etyka i filozofia
Mój email
mgr Dagmara Burek
etyka
Mój email

Plastyka

mgr Helena Wojciechowska
plastyka
Mój email

Muzyka

mgr Adrianna Ocicka
muzyka
Mój email

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Uściński
ebd
Mój email

Biblioteka

mgr Dagmara Burek
biblioteka
Mój email
mgr Elżbieta Piotrowska
biblioteka
Mój email

Świetlica

mgr Dorota Truszkowska
świetlica
Mój email
mgr Inga Michałowska
świetlica
Email
mgr Dagmara Burek
świetlica
Mój email

Psycholog i pedagog

mgr Anna Grabowska
psycholog szkolny
Test
Moje motto
Mój email
mgr Dorota Truszkowska
pedagog specjalny
Mój email

Język angielski

mgr Anna Greń
język angielski
Email
Rachel Leistra, B.A.
język angielski - Native Speakers
Mój email
mgr Marta Janus
język angielski
Mój email
Roger Messer, B.A.
język angielski - Native Speaker
Mój email
Andrew Gerard, B.A.
język angielski - Native Speaker
Mój email
mgr Elżbieta Szemioto-Jasińska
język angielski
Mój email
mgr Joanna Podolska
język angielski
Email
Kristy Khemraj, B.A.
język angielski - Native Speakers
Mój email
dr Krzysztof Martowicz
język angielski
Mój email
mgr Marta Szweda
język angielski
Mój email

Język polski

mgr Barbara Magoń
język polski
Email
mgr Paulina Zielińska-Siekierka
język polski
Email
mgr Dorota Truszkowska
język polski
Mój email

Język hiszpański

mgr Elżbieta Szemioto-Jasińska
język hiszpański
Mój email
mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
język hiszpański
Mój email

Język niemiecki

mgr Katarzyna Kostyszyn-Radecka
języka niemiecki
Mój email

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Anna Należny
nauczanie wczesnoszkolne
Email
mgr Marta Bebłowska
nauczanie wczesnoszkolne
mgr Katarzyna Breza
nauczanie wczesnoszkolne

Matematyka

mgr Marta Szweda
matematyka i matematyka w języku angielskim
Mój email
mgr Wiesława Bagińska
matematyka
Mój email

Fizyka

mgr Izabela Romanowska
fizyka
Mój email

Biologia

mgr Magdalena Ochnio
biologia
Mój email

Chemia

mgr Anna Panfil
chemia
Mój email

Historia i Wos

mgr Mariusz Krajewski
wos
mgr Wojciech Milewski
historia
Mój email

Geografia

mgr Anna Adlis
geografia i geografia w języku angielskim
Mój email

Informatyka

mgr Elżbieta Bartnicka
informatyka
Mój email
mgr Agata Zielińska
informatyka
Mój email

Wychowanie fizyczne

mgr Jacek Cybulski
sport
Mój email
mgr Magdalena Matulewicz
sport
Mój email

Religia i Etyka

ks. mgr Marcin Rusiecki
religia
Mój email
mgr Anna Domańska
etyka i filozofia
Mój email
mgr Dagmara Burek
etyka
Mój email

Plastyka

mgr Helena Wojciechowska
plastyka
Mój email

Muzyka

mgr Adrianna Ocicka
muzyka
Mój email

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Uściński
ebd
Mój email

Biblioteka

mgr Dagmara Burek
biblioteka
Mój email
mgr Elżbieta Piotrowska
biblioteka
Mój email

Psycholog i pedagog

mgr Dorota Truszkowska
pedagog specjalny
Mój email
mgr Anna Grabowska
psycholog szkolny
Test
Moje motto
Mój email

Świetlica

mgr Dagmara Burek
świetlica
Mój email
mgr Dorota Truszkowska
świetlica
Mój email
mgr Inga Michałowska
świetlica
Email