Statut szkoły oraz inne dokumenty

statut szkoły

Regulamin szkoły

Procedura składania sugestii, uwag i zażaleń

Regulamin świetlicy

Zasady bezpieczeństwa w klasach 1-3

Regulamin biblioteki

Zasady gry w golfa