Formularz Zgłoszeniowy Kandydata (ESRK-SP)

Drodzy Rodzice.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą i zachęcamy do zapisania dziecka do naszej placówki.

Nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej w terminie podstawowym zamykamy 10 marca 2021 r.

W przypadku wolnych miejsc zostanie otwarty nabór uzupełniający.

Dla klas starszych zapisy trwają przez cały rok w zależności od ilości wolnych miejsc w poszczególnych klasach.

Przypominamy, że w trosce o najwyższy standard edukacji i komfort nauki oferujemy ograniczoną liczbę miejsc.

O przyjęciu decyduje kolejność napływania zgłoszeń i wynik procesu rekrutacyjnego (spotkanie rekrutacyjne). Po zapełnieniu listy kolejne osoby zapisywać będziemy na listę rezerwową.

Pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają uczniowie, których rodzeństwo uczy się w szkole oraz których rodzice są pracownikami szkoły.

Przewidywana ilość miejsc w oddziałach w roku szkolnym 2021/2022

  • Klasa 1 - nabór otwarty, zakończenie procesu rekrutacji w terminie podstawowym 10 marca 2021 r. W przypadku wolnych miejsc zostanie otwarty nabór uzupełniający.
  • Klasa 2 - nabór uzupełniający - 4 miejsca
  • Klasa 3 - nabór uzupełniający - 3 miejsca
  • Klasa 4 - nabór uzupełniający - 4 miejsca
  • Klasa 5 - nabór uzupełniający - 4 miejsca
  • Klasa 7 i 8 - brak miejsc zapisy na listę rezerwową.

Etapy procesu rekrutacji

  • Krok 1. Przesłanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego znajdującego się poniżej.
  • Krok 2. Odbycie indywidualnej rozmowy obydwojga Rodziców z przedstawicielem szkoły. Zaproszenie na spotkanie otrzymują Państwo od nas telefonicznie.
  • Krok 3. Uregulowanie bezzwrotnej opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy.