Misja szkoły

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Regent College to akredytowana szkoła Uniwersytetu Cambridge – Cambridge International Schools, której misją jest rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji naszych uczniów.

Pragniemy przekazywać najnowszą wiedzę na wysokim poziomie i zapewnić zdobycie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji społecznych przygotowujących do kolejnego etapu edukacji.

Istotnym dla nas jest rozwijanie odpowiedzialności i umiejętności współpracy z innymi, jak również kształtowanie postaw obywatelskich i odpowiednich cech takich jak: prawość, otwartość, odpowiedzialność, kreatywność dających podstawę do funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Regent College:

  • dba o ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły oraz udział w jego finansowaniu (szkolenia krajowe i zagraniczne, kursy językowe i międzynarodowe egzaminy ze znajomości języka obcego, udział w realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych, współpraca z uczelniami wyższymi, dostęp do internetu, uaktualnianie księgozbioru szkolnej biblioteki);
  • zapewnia odpowiednie wyposażenie we wszystkich pomieszczeniach, szczególnie zaś zapewniają odpowiednie wyposażenie specjalistyczne w gabinetach dydaktycznych;
  • kreuje różnorodną ofertę edukacyjną;
  • organizuje różnorodne formy pomocy stypendialnej;
  • kieruje się opracowanym wewnętrznie systemem rekrutacji uczniów;
  • stosuje system motywacji pozytywnej w odniesieniu do wszystkich pracowników szkoły;
  • kreuje dobry wizerunek szkoły;
  • prowadzi różnorodną działalność marketingową szkoły.