Rekrutacja

Szkoła Międzynarodowa Regent College - rekrutacja

Informacje o rekrutacji do Regent College

Drodzy Rodzice, dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zachęcamy do zapisania dziecka do naszej wyjątkowej szkoły. 

Przypominamy, że w trosce o najwyższy standard edukacji i komfort nauki oferujemy ograniczoną liczbę miejsc.

O przyjęciu do szkoły decyduje wynik procesu rekrutacyjnego (spotkanie rekrutacyjne), na które rodzice i uczniowie zapraszani są w kolejności składania podań. Bierzemy również pod uwagę dotychczasowe wyniki ucznia w nauce. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają uczniowie, których rodzeństwo uczy się obecnie w szkole oraz dzieci których rodzice są pracownikami Regent College.

Po zapełnieniu listy kolejne osoby zapisujemy na listę rezerwową. 

Aktualizacja: 03.11.2022:

Informujemy, iż rekrutacja do pierwszej klasy międzynarodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 została zakończona. Przyjmujemy zgłoszenia na lata 2023/2024 i 2024/2025. 

Prowadzimy obecnie rekrutację uzupełniającą do klasy 3, 4, 6 i nowo powstającej 7 na rok szkolny 2022/2023 (zob. lista poniżej). Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, podpisanie go i przyniesienie do sekretariatu szkoły wraz z wykazem ocen/oceny opisowej z pierwszego semestru 2021/2022.

Sekretariat szkoły otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. 

Termin spotkania rekrutacyjnego ustalany jest indywidualnie. 

Rekrutacja informacje dodatkowe

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Sekretarz Szkoły
informacje

Przewidywana ilość miejsc w roku szkolnym 2022/2023 w poszczególnych klasach:

 1. Pierwsza  – nabór zamknięty, brak miejsc 
 2. Druga – brak miejsc, zapisy na listę rezerwową
 3. Trzecia – nabór uzupełniający – 3 miejsca
 4. Czwarta – nabór uzupełniający – 2 miejsca
 5. Piąta  – brak miejsc, zapisy na listę rezerwową
 6. Szósta – nabór uzupełniający – 3 miejsca
 7. Siódma – nabór uzupełniający – 2 miejsca
 8. Ósma – brak miejsc

Etapy procesu rekrutacji

 1. Przesłanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego znajdującego się poniżej.
 2. Przyniesienie do szkoły podpisanej kopii formularza aplikacyjnego i świadectwa z ostatniej ukończonej klasy i/lub wykazu ocen z ostatniego półrocza (sekretariat szkoły otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00).
 3. Spotkanie kandydatów z wychowawcą i szkolnym psychologiem, rozmowy rodziców z dyrekcją. Zaproszenie na spotkanie otrzymują Państwo od nas drogą mailową.
 4. Ogłoszenie informacji o wynikach procesu rekrutacyjnego.
 5. Uregulowanie bezzwrotnej opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy.

Zapisz swoje dziecko do Regent College International Schools

Regent College Primary School to międzynarodowa szkoła podstawowa z akredytacją Cambridge International School. Realizujemy program polski oraz programy wyłącznie w języku angielskim Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary.