Rekrutacja

recruitment

Informacje o rekrutacji do Regent College

Drodzy Rodzice, dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zachęcamy do zapisania dziecka do naszej wyjątkowej szkoły. 

Zapisy trwają cały rok. W trosce o najwyższy standard edukacji i komfort nauki oferujemy ograniczoną liczbę miejsc.

O przyjęciu do szkoły decyduje wynik procesu rekrutacyjnego (spotkanie rekrutacyjne), na które rodzice i uczniowie zapraszani są w kolejności składania podań. Bierzemy również pod uwagę dotychczasowe wyniki ucznia w nauce. Uczniowie, których rodzeństwo uczy się obecnie w szkole oraz dzieci, których rodzice są pracownikami Regent College International Schools, przechodzą ten sam proces rekrutacyjny, co pozostali kandydaci i przy pozytywnych wynikach mają pierwszeństwo przyjęcia. 

Po zapełnieniu listy kolejne osoby zapisujemy na listę rezerwową. 

Aktualizacja: 12.01.2024:

Rekrutacja do klasy 1 Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College na rok szkolny 2024/2025

Terminy procesu rekrutacyjnego: 

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 18 lutego 2024

Spotkania rekrutacyjne: sobota, 17 lutego od 9:00 (pierwsza grupa – rodzice i dzieci)

Spotkania rekrutacyjne: sobota, 24 lutego od 9:00 (druga grupa – rodzice i dzieci)

Dni Otwarte – 16 lutego 2024,  16:00 (zajęcia dla dzieci w języku polskim i angielskim, spotkanie informacyjne dla rodziców). 

Ogłoszenie wyników rekrutacji: do 5 marca 2024

Dokonanie opłaty wpisowej i podpisanie umów ze szkołą: do 20 marca 2024

Dokonanie opłaty za wyprawkę: do 30 kwietnia 2024

Podanie o przyjęcie do szkoły należy wypełnić elektronicznie, a podpisany wydruk dostarczyć do sekretariatu szkoły, który otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. 

Prowadzimy również rekrutację uzupełniającą do klasy 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na rok szkolny 2024/2025 (zob. lista poniżej). Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, podpisanie go i przyniesienie do sekretariatu szkoły wraz z wykazem ocen/oceny opisowej z pierwszego semestru 2023/2024.

Sekretariat szkoły otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. 

Termin spotkania rekrutacyjnego ustalany jest indywidualnie. 

Zapisz swoje dziecko do Regent College International Schools

Formularz rekrutacyjny - kliknij

Rekrutacja informacje dodatkowe

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Sekretarz Szkoły
informacje

Przewidywana ilość wolnych miejsc w roku szkolnym 2024/2025 w poszczególnych klasach (12.01.2024):

 1. Pierwsza  – nabór otwarty, rekrutacja trwa – 2 miejsca
 2. Druga – brak miejsc, zapisy na listę rezerwową
 3. Trzecia – brak miejsc, zapisy na listę rezerwową
 4. Czwarta – nabór uzupełniający – 4 miejsca
 5. Piąta  – nabór uzupełniający – 4 miejsca
 6. Szósta – nabór uzupełniający – 2 miejsca
 7. Siódma – nabór uzupełniający – 2 miejsca
 8. Ósma – brak miejsc, zapisy na listę rezerwową

Etapy procesu rekrutacji

 1. Przesłanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego znajdującego się poniżej.
 2. Przyniesienie do szkoły podpisanej kopii formularza aplikacyjnego i świadectwa z ostatniej ukończonej klasy i/lub wykazu ocen z ostatniego półrocza (sekretariat szkoły otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00).
 3. Spotkanie kandydatów z wychowawcą i szkolnym psychologiem, przedmiotowe testy diagnostyczne, rozmowy rodziców z dyrekcją. Zaproszenie na spotkanie otrzymują Państwo od nas drogą mailową.
 4. Ogłoszenie informacji o wynikach procesu rekrutacyjnego.
 5. Uregulowanie bezzwrotnej opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy.

Zapisz swoje dziecko do Regent College International Schools

Formularz rekrutacyjny - kliknij