Rekrutacja

Szkoła Międzynarodowa Regent College - rekrutacja

Informacje o rekrutacji do Regent College

Drodzy Rodzice, dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zachęcamy do zapisania dziecka do naszej wyjątkowej szkoły. Informujemy, iż rekrutacja do pierwszej klasy międzynarodowej szkoły podstawowej w terminie podstawowym zakończy się 13 lutego 2022 r.  Jeżeli po tym terminie będą jeszcze wolne miejsca utworzymy nabór uzupełniający.

Rekrutacja do klas starszych trwa przez cały rok w zależności od ilości wolnych miejsc w poszczególnych klasach. W obecnym roku szkolnym 2021/2022 są jeszcze wolne miejsca w klasach 2, 3 i 5.

Przypominamy, że w trosce o najwyższy standard edukacji i komfort nauki oferujemy ograniczoną liczbę miejsc.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność napływania zgłoszeń i wynik procesu rekrutacyjnego (spotkanie rekrutacyjne). Dlatego  też po zapełnieniu listy, kolejne osoby zapisywać będziemy na listę rezerwową. Informujemy, iż pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają uczniowie, których rodzeństwo uczy się obecnie w szkole oraz dzieci których rodzice są pracownikami Regent College.

Rekrutacja informacje dodatkowe

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Sekretarz Szkoły
informacje

Przewidywana ilość miejsc w roku szkolnym 2022/2023 w poszczególnych klasach:

 1. Pierwsza nabór otwarty – 18 miejsc
 2. Druga brak miejsc – zapisy na listę rezerwową
 3. Trzecia nabór uzupełniający – 4 miejsca
 4. Klasa czwarta nabór uzupełniający – 5 miejsc
 5. Piąta brak miejsc – zapisy na listę rezerwową
 6. Szósta nabór uzupełniający – 3 miejsca
 7. W klasie siódmej nabór otwarty – 16 miejsc
 8. Ósma – brak miejsc

Etapy procesu rekrutacji

 1. Przesłanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego znajdującego się poniżej.
 2. Przyniesienie do szkoły podpisanej kopii formularza aplikacyjnego i świadectwa z ostatniej ukończonej klasy (sekretariat szkoły otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00).
 3. Spotkanie kandydatów z wychowawcą i szkolnym psychologiem, rozmowy rodziców z dyrekcją. Zaproszenie na spotkanie otrzymują Państwo od nas telefonicznie.
 4. Ogłoszenie informacji o wynikach procesu rekrutacyjnego.
 5. Uregulowanie bezzwrotnej opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy.

Zapisz swoje dziecko do Regent College International Schools

Regent College Primary School to międzynarodowa szkoła podstawowa z akredytacją Cambridge International School. Realizujemy program polski oraz programy wyłącznie w języku angielskim Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary.