Opłaty

czesne do szkoły międzynarodowej

Regent College International Schools posiadają uprawnienia szkoły publicznej i finansowane są z dotacji miasta Elbląga i czesnego.

W przypadku uczniów zagranicznych wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie.

Informacja dotyczy roku szkolnego 2022/2023 – aktualizacja od 1 stycznia 2023 r.

Przy zapisie rodzeństwa szkoła udziela zniżki w opłacie czesnego w wysokości:

 • za 2 dzieci czesne jest pomniejszone o 50 zł za każde dziecko,
 • za 3 dzieci czesne jest pomniejszone o 100 zł za każde dziecko itd.

Wysokość jednorazowej opłaty wpisowej do szkoły wynosi 1000 zł – obowiązuje od 1.1.2023 r

Roczne czesne wynosi: 11280 zł. Może być płacone w 10 lub 12 ratach.

Wliczone w cenie czesnego:

 • realizacja polskiej podstawy programowej,
 • 8 godzin zajęć języka angielskiego tygodniowo – w ramach programu Cambridge Primary (w tym zajęcia z native speakerami) i polskiej podstawy programowej,
 • elektroniczny dostęp do podręczników,
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 645 – 800,
 • wyjścia na basen oraz zajęcia na sali gimnastycznej,
 • dostęp do własnej szafki,
 • konsultacje logopedyczne.

Płatne dodatkowo:

 • wyżywienie (II śniadanie i obiad)
 • zajęcia pozalekcyjne (kółka),
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 1435 – 1700, 100 zł (opłata ryczałtowa)
 • ubezpieczenie,
 • wyprawka - 500 zł,
 • wyjścia do kina, teatru, wycieczki.

Roczne czesne wynosi: 11280 zł. Może być płacone w 10 lub 12 ratach.

Wliczone w cenie czesnego:

 • realizacja polskiej podstawy programowej,
 • 8 godzin zajęć języka angielskiego tygodniowo – w ramach programu Cambridge Primary (w tym zajęcia z native speakerami) i polskiej podstawy programowej,
 • elektroniczny dostęp do podręczników,
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 645 – 800,
 • wyjścia na basen oraz zajęcia na sali gimnastycznej,
 • dostęp do własnej szafki,
 • konsultacje logopedyczne.

Płatne dodatkowo:

 • podręczniki do programu Cambridge,
 • obiad,
 • zajęcia pozalekcyjne (kółka),
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 1435 – 1700, 100 zł (opłata ryczałtowa)
 • ubezpieczenie,
 • wyjścia do kina, teatru, wycieczki.

Roczne czesne wynosi: 11280 zł. Może być płacone w 10 lub 12 ratach.

Wliczone w cenie czesnego:

 • nauka w klasie dwujęzycznej z rozszerzoną matematyką,
 • 6 godzin zajęć języka angielskiego, w tym zajęcia z native speakerami,
 • 5 godzin zajęć matematyki tygodniowo,
 • nauka wybranych przedmiotów w języku angielskim w klasie 7 i 8 jako część programu Cambridge Lower Secondary,
 • wyjścia na basen, pole golfowe (w przypadku zajęć wf-u na polu golfowym Sand Valley w Pasłęku uczniowie opłacają bilet za przejazd) oraz zajęcia na sali gimnastycznej,
 • dostęp do własnej szafki.

Płatne dodatkowo:

 • podręczniki do programu Cambridge,
 • obiad,
 • zajęcia pozalekcyjne (kółka),
 • ubezpieczenie,
 • wyjścia do kina, teatru, wycieczki.

Zapisz swoje dziecko do Regent College International Schools

Regent College Primary School to międzynarodowa szkoła podstawowa z akredytacją Cambridge International School. Realizujemy program polski oraz programy wyłącznie w języku angielskim Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary.