Opłaty

Regent College International Schools posiadają uprawnienia szkoły publicznej i są finansowane z dotacji miasta Elbląga i z czesnego. Wysokość czesnego zależy od etapu kształcenia i, w przypadku uczniów zagranicznych, od dodatkowych wymagań związanych z organizacją nauki.Przy zapisie rodzeństwa wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie z dyrektorem szkoły.


Klasy I-III SP

Miesięczne czesne: 550 zł (płatne 12 miesięcy) i jednorazowo opłata wpisowa

Wliczone w cenie czesnego:

 • realizacja polskiej podstawy programowej,
 • 8 godzin zajęć języka angielskiego tygodniowo – w ramach programu Cambridge Primary (w tym zajęcia z native speakerami) i polskiej podstawy programowej,
 • elektroniczny dostęp do podręczników,
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 645 – 800 i 1435 – 1700,
 • wyjścia na basen oraz zajęcia na sali gimnastycznej,
 • dostęp do własnej szafki,
 • konsultacje logopedyczne.

Płatne dodatkowo:

 • wyżywienie (II śniadanie i obiad)
 • zajęcia pozalekcyjne (kółka) inne niż świetlicowe,
 • ubezpieczenie,
 • wyprawka,
 • wyjścia do kina, teatru, wycieczki.

Klasy IV-VI SP

Oferta dla klas IV - VI Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Regent

Miesięczne czesne:

 • czesne 550 zł (płatne 12 miesięcy) i jednorazowo opłata wpisowa

Wliczone w cenie czesnego:

 • realizacja polskiej podstawy programowej,
 • 6 godzin zajęć języka angielskiego, w tym zajęcia z native speakerami
  (program rozszerzony) ,
 • 6 godzin lekcji matematyki tygodniowo (program rozszerzony),
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 645-800 i 1435-1700,
 • wyjścia na basen oraz zajęcia na sali gimnastycznej,
 • dostęp do własnej szafki,
 • elektroniczny dostęp do podręczników.

Płatne dodatkowo:

 • obiad,
 • zajęcia pozalekcyjne (kółka) inne niż świetlicowe,
 • ubezpieczenie,
 • wyjścia do kina, teatru, wycieczki.

Klasy VII-VIII SP

Oferta dla klasy VII - VII Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Regent

Miesięczne czesne: 570 zł (płatne 12 miesięcy) i jednorazowo opłata wpisowa

Wliczone w cenie czesnego:

 • nauka w klasie dwujęzycznej z rozszerzoną matematyką,
 • 6 godzin zajęć języka angielskiego, w tym zajęcia z native speakerami,
 • 5 godzin zajęć matematyki tygodniowo,
 • nauka chemii i biologii w języku angielskim w klasie VII i VIII jako część programu Cambridge Lower Secondary,
 • wyjścia na basen, pole golfowe oraz zajęcia na sali gimnastycznej,
 • dostęp do własnej szafki.

Płatne opcje dodatkowe:

 • obiad,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • ubezpieczenie,
 • wpisowe,
 • wyjścia do kina, teatru, wycieczki.


https://youtu.be/Or6XScCHOkE