Cambridge Science

W naszej szkole równolegle z polskim programem nauczania realizowany jest Program  Cambridge Primary.

W ramach zajęć z języka angielskiego i zajęć z native speakerami realizujemy w całości w języku angielskim trzy komponenty: Global English, Mathematics oraz Science.

Zależy nam, aby uczniowie pogłębiali wiedzę przyrodniczą i proces poznawania świata przez liczne obserwacje, doświadczenia i weryfikowanie hipotez.

Uczniowie klasy 3 SP uwielbiają przyrodę!! Na zajęciach Cambridge Science stworzyli i opisali modele roślin, a efekty ich pracy są zachwycające. 

Keep up the good work!