Żywa lekcja historii

5 października uczniowie klas 1-3 wzięli udział w „Żywej Lekcji Historii” prowadzone przez Elbląskie Bractwo Historyczne.

Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Rycerze dokonywali wszelkich starań, aby zainteresować najmłodszych historią.

Uważamy, iż takie lekcję uczą, iż wiedza o dawnych dziejach jest bardzo ważna i interesująca.