Cambridge International School


Od 2019 roku szkoła podstawowa działająca w ramach Regent College International Schools posiada, jako 17 szkoła w Polsce, status Cambridge International School i realizuje programy Cambridge International Education opracowane na Uniwersytecie Cambridge. Jesteśmy ponadto jedyną szkołą w Polsce funkcjonującą poza dużym ośrodkiem miejskiem, która oferuje program Cambridge – wszystkie pozostałe szkoły ze statusem Cambridge International Schools mieszczą się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Szczecinie. 

W klasach 1-6 realizujemy program Cambridge Primary jako oddzielny blok przedmiotowy, a w klasie 7 i 8 program Cambridge zintegrowany jest z nauczaniem polskiej podstawy programowej.

Cambridge Primary to pierwszy z etapów programu. Skierowany jest do uczniów w wieku 5-11 lat.

Cambridge Lower Secondary to program skierowany do uczniów w wieku 11-14 lat.

Programy Cambridge International Education dają możliwość kontynuacji aż do etapu maturalnego (Cambridge Advanced) i zdawania matury w języku angielskim, akceptowanej jako kryterium przyjęcia nawet na najbardziej prestiżowych uniwersytetach świata.

Programy Cambridge Primary i Cambridge Secondary są ambitne, a przy tym bardzo elastyczne. W naszej szkole w realizujemy w języku angielskim trzy komponenty programów Cambridge:

   

   • Global English – angielski

   • Mathematics – matematyka

   • Science – nauki przyrodnicze

  Opiekę merytoryczną nad programami Cambridge w Regent College sprawuje dyrektor ds. programu międzynarodowego, Dr Anna Martowicz. 

  W zakresie języka programy Cambridge pozwalają rozwijać wielopłaszczyznowo zdolności językowe, promują wysokie standardy czytania i pisania (materiały edukacyjne oparte są na autentycznych materiałach używanych przez szkoły w krajach anglojęzycznych) i rozwijają dobre nawyki czytelnicze.

  W zakresie matematyki szczególny nacisk położony jest na dobre zrozumienie podstaw przedmiotu, rozwój matematycznego rozumowania i umiejętność rozwiązywania problemów. Nauczanie nie ogranicza się do wykładu i wykonywania zadań, ale w dużej mierze oparte jest o gry, zabawy, wspólne dyskusje i odkrywanie.

  Podobnie w zakresie nauk przyrodniczych (Science), pogłębianie wiedzy przyrodniczej i proces poznawania świata odbywa się przez liczne obserwacje, doświadczenia i weryfikowanie hipotez, co stanowi bardzo atrakcyjną formę przyswajania wiedzy.

  W porównaniu do nauczania tradycyjnym systemem, programy Cambridge oferują:

    

    • nauczanie języka angielskiego poprzez „zanurzenie w nim” – dziecko od początku wprowadzane jest w świat pełnego mówionego języka angielskiego, a nie pojedynczych słów,

    • obcowanie z autentycznymi tekstami, rozwijające jednocześnie wiedzę w danym zakresie oraz zdolność posługiwania się językiem (system edukacyjny znany jako Content and Language Integrated Learning, CLIL), co tworzy znakomitą podstawę dla wykorzystania nabytych umiejętności w przyszłości (w zdawaniu matury międzynarodowej, egzaminów językowych Cambridge, czy podjęciu nauki uniwersyteckiej z językiem angielskim jako wykładowym),

    • naukę z wykorzystaniem zróżnicowanych materiałów i metod nauczania, bogatą w zajęcia aktywizujące, grupowe projekty, gry, doświadczenia, obserwacje,

    • rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem naturalnej ciekawości dziecka – zachęcanie do poszukiwań i kształcenie myślenia analitycznego,

    • bazę materiałów dydaktycznych opracowanych przez zespół Uniwersytetu Cambridge z uwzględnieniem całego procesu kształcenia (5-19 lat) oraz kontakt z międzynarodowymi szkołami na całym świecie,

    • przejrzysty system oceniania postępów (po każdym cyklu nauczania przeprowadzane są wewnętrzne testy Cambridge Primary Progression Tests, a po zakończeniu etapu Cambridge Primary istnieje możliwość zdawania zewnętrznego egzaminu Cambridge Primary Checkpoint, będącego cześcią rozpoznawanych na całym świecie Cambridge International Examinations),

    • rozbudowany system szkoleń dla nauczycieli i narzędzia edukacyjne pozwalające nauczycielowi angażować ucznia w proces edukacyjny.


   Wybór programu Cambridge International Education to wspaniała przygoda edukacyjna i znakomita inwestycja w przyszłość naszych dzieci.

   Więcej informacji o Cambridge International Education znajdziecie Państwo na stronie https://www.cambridgeinternational.org/.