Nabór uzupełniający do klasy 4 na rok szkolny 2022/2023

nabór uzupełniający

Uruchamiamy właśnie nabór uzupełniający do klasy 4 na rok szkolny 2022/2023. Mamy jedynie 4 wolne miejsca. Gdy lista uczniów się zapełni, nie będzie możliwości dołączenia do nas w kolejnych latach (prowadzimy tylko po jednym oddziale każdego rocznika). Szansa na to, by Państwa dziecko dołączyło do nas i skorzystało z możliwości, jakie oferuje Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Regent. może się już nie powtórzyć. Zapraszamy zatem do składania podań, które rozpoczynają proces rekrutacyjny w naszej szkole (więcej informacji o procesie rekrutacyjnym: https://szkola.regent.edu.pl/rekrutacja-do-szkoly-podstawowej/

Nauka w Regent College to więcej niż tylko realizowanie programu nauczania. Pracujemy w klasach maksymalnie 24-osobowych, w międzynarodowej, przyjaznej atmosferze, poznając i rozwijając zainteresowania naszych uczniów. Bardzo istotne jest dla nas tworzenie znakomitych warunków do nauki, ale również rozwijanie w uczniach wiary w siebie, umiejętności społecznych i empatii. Do procesu edukacyjnego podchodzimy zatem holistycznie, a że nasza szkoła podstawowa liczy niespełna 120 uczniów, mamy czas wysłuchać każdego i każdym zainteresować się indywidualnie.

Nie bez znaczenia jest również to, że jako jedna z zaledwie 19 szkół w Polsce posiadamy akredytację Uniwersytetu Cambridge i już trzeci rok uczniowie naszej szkoły podstawowej oprócz realizowania polskiej podstawy programowej (w języku polskim), realizują również program Cambridge International Education (Cambridge Primary) i każdego tygodnia biorą udział w zajęciach Cambridge English (prowadzonych przez native speakerów), Cambridge Mathematics i Cambridge Science.

Co warto o nas wiedzieć?

Nasze podejście przekłada się nie tylko na wspomnianą już atmosferę, ale również na nasze wyniki – jesteśmy najlepszą szkołą w województwie warmińsko-mazurskim! https://szkola.regent.edu.pl/regent-najlepszy-w-wojewodztwie-wyniki-egzaminu-osmoklasisty/

Jeśli dodać do tego jeszcze bogatą ofertę zajęć dodatkowych – kółka przedmiotowe, kółko szachowe, plastyczne, Regent Golf Club, Regent Bike Club to stwierdzenie, że nasza oferta jest bezkonkurencyjna jest jak najbardziej prawdziwe.

We give your children a head start in life!!