Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szkoła Międzynarodowa Regent College - rekrutacja

Informacje o rekrutacji do Regent College

Drodzy Rodzice, dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zachęcamy do zapisania dziecka do naszej wyjątkowej szkoły. Informujemy, iż rekrutacja do pierwszej klasy międzynarodowej szkoły podstawowej w terminie podstawowym zakończy się 12 lutego 2022 r.  Jeżeli po tym terminie będą jeszcze wolne miejsca utworzymy nabór uzupełniający.

Rekrutacja do klas starszych trwa przez cały rok w zależności od ilości wolnych miejsc w poszczególnych klasach. W obecnym roku szkolnym 2021/2022 są jeszcze wolne miejsca w klasach 2, 3 i 5.

Przypominamy, że w trosce o najwyższy standard edukacji i komfort nauki oferujemy ograniczoną liczbę miejsc.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność napływania zgłoszeń i wynik procesu rekrutacyjnego (spotkanie rekrutacyjne). Dlatego  też po zapełnieniu listy, kolejne osoby zapisywać będziemy na listę rezerwową. Informujemy, iż pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają uczniowie, których rodzeństwo uczy się obecnie w szkole oraz dzieci których rodzice są pracownikami Regent College.

Rekrutacja informacje dodatkowe

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Sekretarz Szkoły
informacje

Przewidywana ilość miejsc w roku szkolnym 2022/2023 w poszczególnych klasach:

 1. Pierwsza nabór otwarty – 18 miejsc
 2. Druga brak miejsc – zapisy na listę rezerwową
 3. Trzecia nabór uzupełniający – 4 miejsca
 4. Klasa czwarta nabór uzupełniający – 5 miejsc
 5. Piąta brak miejsc – zapisy na listę rezerwową
 6. Szósta nabór uzupełniający – 3 miejsca
 7. W klasie siódmej nabór otwarty – 16 miejsc
 8. Ósma – brak miejsc

Etapy procesu rekrutacji

 1. Przesłanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego znajdującego poniżej.
 2. Odbycie indywidualnej rozmowy obydwojga Rodziców z przedstawicielem szkoły. Zaproszenie na spotkanie otrzymują Państwo od nas telefonicznie.
 3. Uregulowanie bezzwrotnej opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy.

Zapisz swoje dziecko do Regent College International Schools

Regent College Primary School to międzynarodowa szkoła podstawowa z akredytacją Cambridge International School. Realizujemy program polski oraz programy wyłącznie w języku angielskim Cambridge Primary i Cambridge Lower Secondary.