Upominki dla naszych Cambridge’owych zuchów!

Souvenirs for our Cambridge stars!

Przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej postanowiliśmy nagrodzić naszych uczniów za ogromne zaangażowanie i entuzjazm, jaki wykazują w ramach zajęć naszego flagowego programu Cambridge Primary i wręczyć im worki z logiem Regent College International Schools oraz Uniwersytetu Cambridge, którego akredytację posiada nasza szkoła (jako jedna z zaledwie 20 w Polsce!).
Poprzez udział w programie Cambridge Primary (Cambridge International Education) już od dwóch lat uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, a w tym roku także uczniowie klasy 4 oprócz pełnego polskiego programu nauczania rozwijają się wielotorowo również w języku angielskim. W ramach programu uczą się bowiem tego języka z wykorzystaniem metod i materiałów, z jakich korzystają uczniowie szkół w krajach anglojęzycznych, a także matematyki i przyrody po angielsku. Zajęcia prowadzone są przez native speakerów i nauczycieli anglistów pod okiem Dr Anny Martowicz, która specjalizuje się w zagadnieniach wielojęzyczności. Programem Cambridge w najbliższym czasie będziemy obejmować kolejne etapy nauczania. Więcej szczegółów zdradzimy już wkrótce…

P.S. Jak widać na załączonych zdjęciach, Pan Dyrektor też otrzymał słodkie wyróżnienie od naszych Cambridge’owych gwiazd.While celebrating the Day of National Education we decided to reward our students for their enthusiasm and active participation in our flagship programme – Cambridge Primary. The students were gifted gym bags with the logo of Regent College International Schools and Cambridge University as we are the university’s accredited international school (one of only 20 in Poland!).  

For the last two years our P1-P3 students (and this year also P4 students) have been taking part in the Cambridge Primary (Cambridge International Education) programme in addition to following the full Polish curriculum. Within the programme the students learn English with methods and materials used in schools in English-speaking countries. They also learn mathematics and science in English. The classes are delivered by native speakers and English language teachers. The programme is coordinated by Dr Anna Martowicz, who specialises in issues of multilingualism. Soon the programme will be implemented on further levels of education – more information to follow…

P.S. As can be seen on the pictures, our Director has also received a sweet gift from our Cambridge stars!


Najnowsze wiadomości z Regent College.


Instagram


Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 2020 r. w Elblągu i okolicach.


We give your children a head start in life!!

PS. As can be seen on the pictures, our Director has also received a sweet gift from our Cambridge stars!