Crème de la crème – najlepsi z najlepszych!

Uśmiechnięta twarz w drzwiach sekretariatu, w ręku dyplom za ostatnie osiągnięcia i kroki dumnie kierowane do gabinetu dyrektora, by pochwalić się swoimi osiągnięciami – do takiego widoku nasi pracowici uczniowie i ich nauczyciele zdążyli nas już przyzwyczaić. Nie zmienia to faktu, że każde wyróżnienie naszego ucznia, każde pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie regionalnym, ogólnopolskim czy olimpiadzie przedmiotowej to dla nas wszystkich powód do dumy i radości. Są jednak takie nagrody i takie wyróżnienia, które nagrodzić trzeba szczególnie wielkimi fanfarami…

Takie fanfary rozległy się wczoraj (29 września) w Regent College International Schools i to nie raz, ale aż dwa razy. Natalia Gursztyn z klasy drugiej liceum po gimnazjum i Igor Berent z klasy drugiej liceum po szkole podstawowej otrzymali bowiem bardzo niecodzienną nagrodę za swoją pracę i postawę – zostali oficjalnie Stypendystami Prezesa Rady Ministrów ze stypendium w wysokości 3000 zł. To wyróżnienie premiera przyznawane jest za szczególne uzdolnienia i wybitne osiągnięcia w nauce. 

Natalio, Igorze, gratulujemy Wam serdecznie i obwieszczamy światu jak jesteśmy z Was dumni!A smiling face in our school office door, a certificate for the newest achievements held in hand and proud steps towards the director’s office to share the news – our hard working students and their teachers have already made us used to such sights. Nonetheless, each distinction, each first, second and third place in a regional or national competition or in a subject olympiad always make us proud and is a reason to celebrate. There are, however, such distinctions and awards that call for a very spectacular celebration…

Yesterday (29th September) news about such distinctions (two, not just one!) arrived at Regent College International Schools!  Our high school students – Natalia Gursztyn (S1 after gymnasium) and Igor Berent (S1 after primary school) have both received the Scholarship of the Prime Minister of the Republic of Poland! This prestigious award (and the amount of 3000 PLN that goes with it) is granted to students who are especially gifted and who achieve exceptional results at school.   

Natalia, Igor, congratulations! You have made us all really proud and we are thrilled to share the news with the world! Najnowsze wiadomości z Regent College.


Instagram


Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 2020 r. w Elblągu i okolicach.


We give your children a head start in life!!