Opłaty

Regent College International Schools posiadają uprawnienia szkoły publicznej i są finansowane z dotacji miasta Elbląga i z czesnego. Wysokość czesnego zależy od etapu kształcenia i, w przypadku uczniów zagranicznych, od dodatkowych wymagań związanych z organizacją nauki.Przy zapisie rodzeństwa wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie z dyrektorem szkoły.


Klasy I-III SP

Miesięczne czesne: 550 zł (płatne 12 miesięcy)

Wliczone w cenie czesnego:

 • realizacja polskiej podstawy programowej,
 • 8 godzin zajęć języka angielskiego tygodniowo – w ramach programu Cambridge Primary (w tym zajęcia z native speakerami) i polskiej podstawy programowej,
 • elektroniczny dostęp do podręczników,
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 645 – 800 i 1435 – 1700,
 • wyjścia na basen oraz zajęcia na sali gimnastycznej,
 • dostęp do własnej szafki,
 • konsultacje logopedyczne.

Płatne dodatkowo:

 • wyżywienie (II śniadanie i obiad): 150 zł miesięcznie,
 • zajęcia pozalekcyjne (kółka) inne niż świetlicowe,
 • ubezpieczenie,
 • wyprawka,
 • wyjścia do kina, teatru, wycieczki.

Ilość miejsc dostępnych w klasach I-III w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 25.08.2020 r.)

 • klasa 1 – 4 wolne miejsca
 • klasa 2 – 1 wolne miejsce
 • klasa 3 – 3 wolne miejsca

Klasy IV-VI SP

Oferta dla klas IV - VI Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Regent

Miesięczne czesne:

 • klasa IV i V z programem Cambridge Primary: 550 zł (płatne 12 miesięcy)
 • klasa VI : 490 zł (płatne 12 miesięcy)

Wliczone w cenie czesnego:

 • realizacja polskiej podstawy programowej,
 • 6 godzin zajęć języka angielskiego, w tym zajęcia z native speakerami
  (program rozszerzony) ,
 • 6 godzin lekcji matematyki tygodniowo (program rozszerzony),
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 645-800 i 1435-1700,
 • wyjścia na basen oraz zajęcia na sali gimnastycznej,
 • dostęp do własnej szafki,
 • elektroniczny dostęp do podręczników.

Płatne dodatkowo:

 • obiad: 15 zł dziennie,
 • zajęcia pozalekcyjne (kółka) inne niż świetlicowe,
 • ubezpieczenie,
 • wyjścia do kina, teatru, wycieczki.

Ilość miejsc dostępnych w klasach IV-VI w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 4.04.2020 r.)

 • klasa 4 – nabór otwarty – liczba miejsc ograniczona
 • klasa 6 – brak miejsc (zapisy na listę rezerwową)

Klasy VII-VIII SP

Oferta dla klasy VII - VII Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Regent

Miesięczne czesne: 570 zł (płatne 12 miesięcy)

Wliczone w cenie czesnego:

 • nauka w klasie dwujęzycznej z rozszerzoną matematyką,
 • 6 godzin zajęć języka angielskiego, w tym zajęcia z native speakerami,
 • 5 godzin zajęć matematyki tygodniowo,
 • nauka chemii i biologii w języku angielskim w klasie VII i VIII jako część programu Cambridge Lower Secondary,
 • wyjścia na basen, pole golfowe oraz zajęcia na sali gimnastycznej,
 • dostęp do własnej szafki.

Płatne opcje dodatkowe:

 • obiad: 15 zł dziennie,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • ubezpieczenie,
 • wyjścia do kina, teatru, wycieczki.

Ilość miejsc dostępnych w klasach VII-VIII w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 4.04.2020 r.)

 • klasa 7 – brak miejsc (zapisy na listę rezerwową)
 • klasa 8 – 2 miejsca wolne
Najnowsze wiadomości z Regent College.


Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 2020 r. w Elblągu i okolicach.


We give your children a head start in life!!