Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 w Elblągu

W dniach 15-17 kwietnia 2019 roku odbył się po raz pierwszy egzamin kończący dla uczniów 8 klas szkół podstawowych. Uczniowie pisali sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Jesteśmy szczęśliwi, iż nasi absolwenci uzyskali drugi najlepszy wynik w mieście. Gratulujemy!!!

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych w Elblągu.

Z danych przedstawionych w tabeli powyżej widać, iż tylko trzy szkoły uzyskały średni wynik powyżej 70%. Uczniowie szkoły Zakonu Pijarów oraz nasi absolwenci uzyskali najlepszy wynik z języka polskiego na poziomie 73%. Najlepiej egzamin z matematyki zdali uczniowie Szkół Pijarskich (67%), a z języka angielskiego uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia (85%).

Wszystkim uczniom najlepszych szkół, ich Rodzicom i Nauczycielom gratulujemy!!

Poniżej na grafikach możemy zobaczyć jak wynik uczniów naszej szkoły przedstawia się w porównaniu do średniego wyniku w Elblągu, Olsztynie, Gdańsku i miastach powyżej 100000 mieszkańców w Polsce.