Oferta dla klas VII – VIII

Oferta dla klas 7-8

Regent College International Schools to znakomity poziom nauki, bogata baza dydaktyczno-lokalowa, wspaniała atmosfera i ludzie. Staramy się wspierać uczniów poprzez traktowanie ich jak partnerów działań edukacyjnych. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze i, podobnie jak na wcześniejszych etapach nauki, w klasach VII i VIII ukierunkowana jest na kształcenie elokwentnych, otwartych na świat, odpowiedzialnych, pewnych siebie i dbających o innych młodych ludzi. Na tym etapie wprowadzamy podział na profile i rozszerzenia, które nasi uczniowie kontynuować mogą w naszym Międzynarodowym Liceum Ogólnoszktałcącym Regent College.

Organizacja zajęć i program nauczania

 • klasa licząca około 18 uczniów;
 • podział klasy na grupy językowe i rozszerzenia przedmiotowe;
 • realizacja pełnej polskiej podstawy programowej w języku polskim;
 • 6 godzin zajęć języka angielskiego tygodniowo, w tym zajęcia z native speakerami, z podziałem na niewielkie grupy zgodnie z poziomem zaawansowania;
 • zajęcia dwujęzyczne w klasie VII i VIII (chemia i geografia wykładane z elementami języka angielskiego) – prowadzone jako część programu Cambridge Lower Secondary;
 • przygotowania do międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge (FCE/CAE) z możliwością ich zdawania w klasie I liceum;
 • niemiecki, hiszpański lub francuski jako drugi język do wyboru;
 • w ramach zajęć z WF-u wyjścia na basen, salę gimnastyczną, a w sezonie nauka gry w golfa (jesteśmy jedyną szkoła w Polsce prowadzącą naukę gry w golfa w ramach zajęć WF-u);
 • możliwość rozwijania zainteresowań w kółkach przedmiotowych, które przygotowują do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
 • udział w projektach międzynarodowych Erasmus+;
 • atrakcyjne wycieczki zagraniczne;
 • zajęcia w godzinach 800 – 1525;
 • godzinne przerwy na lunch;
 • zajęcia pozalekcyjne:
  • koła językowe: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki,
  • koła sportowe: gra w golfa, tenisa, rajdy rowerowe,
  • kółko szachowe,
  • kółko filmowe,
  • kółko matematyczne i warsztaty literackie.
Odtwórz film na temat Trip to London Regent College International Schools