Europejski Dzień Języków

Jak co roku, 26 września, obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Ze względu na międzynarodowy charakter naszej szkoły, jest to święto szczególnie ważne dla każdego z nas – zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Tego dnia celebrujemy różnorodność językową, promujemy naukę języków obcych i podkreślamy jak duże znaczenie ma możliwość swobodnego komunikowania się w językach innych niż nasz. 

Jak zatem przebiegał ten dzień? Różnorodnie!

Każda z klas przedstawiła bowiem język, kulturę i tradycje wybranego kraju na własny sposób.

I tak oto w klasie 1 przenieśliśmy się do Niemiec – kraju słynącego ze znanych marek samochodów i marcepanu. Klasa 2 zaprosiła nas do gorącej Hiszpanii, gdzie w rytm flamenco tańczyliśmy z Picassem i Salvadorem Dali. Następnie z Europy wyruszyliśmy w podróż do Australii, gdzie wraz z klasą 3 i misiami koala zaprojektowaliśmy własne bumerangi. 

Klasa 4, 5 i 6 to zmiana kontynentu – odwiedziliśmy Azję. Dzięki klasie 4 poznaliśmy orientalny Uzbekistan – królestwo przypraw. Klasa 5 ugościła nas tradycyjnym poczęstunkiem Japonii – sushi, a klasa 6 przywitała tradycjami wprost z Korei Północnej.

Po Azji przyszedł czas na powrót do Europy. Wraz z klasą 7 powędrowaliśmy na południe, do kolebki europejskiej cywilizacji – Grecji. Natomiast klasa 8 zabrała nas do słynących ze wspaniałej kuchni, zabytków i pogody – Włoch.

 W każdej z klas mieliśmy okazję zapoznać się z podstawowymi zwrotami w danym języku, takimi jak:  „Dzień dobry”, „Do widzenia”, czy „Smacznego”, i choć niejednokrotnie mieliśmy wrażenie, że zaraz połamie nam się język, to dzielnie przyswajaliśmy tę międzynarodową, cenną wiedzę.

W Regent College jesteśmy dumnymi ambasadorami wszelkich narodowości, kultur i języków. Europejski Dzień Języków to kwintesencja naszej szkoły, jest to święto, z którym identyfikujemy się wszyscy.

Cieszymy się, że ten dzień spędziliśmy na wspólnym pogłębianiu naszej wiedzy o świecie i snujemy już plany na przyszłoroczne językowe projekty. 

Zapraszamy do fotorelacji.

Every year, on September 26, we celebrate the European Day of Languages. Due to the international character of our school, this holiday is particularly important for each of us – both students and teachers. On this day, we celebrate linguistic diversity, promote learning foreign languages and emphasise the importance of being able to communicate freely in languages other than our own.                                                                                         

So how did we spend this special day? Diversely!

Each class presented the language, culture and traditions of the countries they had selected in their own way. And so, in grade 1, we travelled to Germany – a country famous for popular car brands and marzipan. Grade 2 invited us to sunny Spain, where we danced to the rhythm of flamenco with Picasso and Salvador Dali. Then, from Europe, we went on a trip to Australia, where, together with grade 3 and koala bears, we designed our own boomerangs.

With grades 4, 5 and 6 came a change of continents – we visited Asia. Thanks to grade 4, we learned about oriental Uzbekistan – the kingdom of spices. Grade 5 treated us to a traditional Japanese treat – sushi, and grade 6 welcomed us with traditions straight from South Korea.

Having visited Asia, we returned to Europe. Together with grade 7, we headed south, to the cradle of European civilization – Greece. The 8th grade took us to Italy, a country famous for its delicious cuisine, monuments and weather.

Each class enabled us to learn basic phrases in a different language, such as ‘good morning’, ‘goodbye’ or ‘bon appetit’, and although we often felt like our tongues were about to twist, we bravely acquired this international, valuable knowledge. 

At Regent College, we are proud ambassadors of all nationalities, cultures and languages. The European Day of Languages is the quintessence of our school, it is a holiday with which we all identify. We are glad that we spent this day together deepening our knowledge about the world, and we assure you that we are already making plans for next year’s language projects.