Gimnazjum

kolor_28828a_-logo-kopia

Gimnazjum REGENT z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu zostało utworzone przy działającym od 2002 roku Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Uczelni, która wykształciła do dnia dzisiejszego ponad 700 nauczycieli języka angielskiego.

Gimnazjum działa na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Olsztynie oraz wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest finansowana z dotacji państwowej i czesnego.

Dlaczego warto? Co nas wyróżnia?

 • Jesteśmy jedyną szkołą z klasą anglojęzyczną (od drugiej klasy część przedmiotów nauczana jest zarówno po polsku jak i po angielsku).
 • Kadrę stanowią najlepsi nauczyciele.
 • Część zajęć i kół prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe, które są bezpłatne, więc rodzice nie muszą ponosić kosztów korepetycji. Zajęcia te odbywają się na zasadzie konsultacji z nauczycielami danego przedmiotu.
 • Jesteśmy jedyną szkołą, w której zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 8.00 do 15.25
 • Dbamy o wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 20 uczniów.
 • Jesteśmy bezpieczną (monitoring), kameralną, otoczoną zielenią z samodzielnym parkingiem szkołą z dogodnym dojazdem (przy szkole przystanek tramwaju nr 2).
 • Zapewniamy przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce.
 • Absolwenci będą mogli pochwalić się międzynarodowym certyfikatem FCE, CAE, uznawanym przez większość uczelni na całym świecie.
 • Jesteśmy specjalistami w nauczaniu języków obcych, konwersacje prowadzone są w małych grupach przez Native Speakerów (obcokrajowców z Wielkiej Brytanii i USA).
 • Uczniów traktujemy indywidualnie, wspieramy w nauce i rozwijaniu zainteresowań.
 • Prowadzimy koła naukowe w języku angielskim (biologia, chemia, realioznawstwo krajów anglojęzycznych).
 • Prowadzimy koła językowe: hiszpański, francuski, angielski-amerykański, angielski-brytyjski – w ramach koła organizowana jest wymiana międzynarodowa.
 • Prowadzimy koło filmowe, w ramach którego młodzież uczestniczy w warsztatach dyskusyjnych połączonych z wyjściem do kina lub teatru.
 • Przyjaciółmi szkoły są wybitni pisarze i poeci z naszego regionu i z zagranicy. Organizujemy z nimi spotkania autorskie.
 • Bardzo istotna jest dla nas aktywność fizyczna, w ramach WF-u prowadzone są m.in.  wycieczki rowerowe, zajęcia sportowe na hali MOS-u przy ul. Kościuszki), gra w golfa (pole golfowe Sand-Valley), ściana wspinaczkowa, basen na CRW Dolinka, marszobiegi po parku miejskim Bażantarnia.
 • Prowadzimy zajęcia artystyczne z gry na instrumentach klawiszowych (pianino) lub malarstwa w plenerze.
 • Szkoła posiada bar, oferujemy pełnowartościowe: śniadania (5zł), lunch (6zł), obiady (10zł).

Szkoła prowadzi dwa oddziały:

 • matematyczno-językowy z rozszerzonym programem matematyki i języka angielskiego,
 • dwujęzyczny, o profilu biologiczno-chemicznym, w którym nauczanie odbywa się w języku polskim i angielskim. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad tym oddziałem sprawuje prof. dr hab. David Malcolm – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, wykładowca na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Polsce.

W Gimnazjum nie obowiązuje rejonizacja. Do klas mogą zostać przyjęci uczniowie zarówno z, jak i spoza, obwodu gimnazjum, w oparciu o identyczne kryteria jakościowe.

Rodzice ucznia podpisują umowę na okres nauki.

REGENT Junior High School is a private junior high school in Elbląg. It offers a bi-lingual curriculum. It is closely associated with the Regent Foreign Languages Teacher Training College in Elbląg (established 2002). The Teacher Training College is a tertiary-level institution that has to date graduated more than 700 English teachers.

The Junior High School is recognized by the Local Education Authority (Kurator Oświaty) in Olsztyn and is included in the register of schools and private educational institutions conducted by the City of Elbląg.

The School possesses all the rights and privileges of a public state school and is financed by Polish state grants and from student fees.

Why come to Regent? What makes us different?

 • We are the only school with an English-language class (from the second year a substantial portion of our subjects are taught both in Polish and in English).
 • Our staff consists of outstanding teachers.
 • Some of our classes and interest groups are conducted by teachers from the University of Gdańsk.
 • We organize many  extra and supplementary classes (free of charge). Parents are, thus, relieved of the cost of extra private lessons. These classes are conducted in close co-operation and consultation with the teachers of relevant subjects.
 • We are the only school in the area in which classes are conducted daily between the hours of  8.00 am and 3.10 pm.
 • We ensure a high level of teaching in classes that have a maximum size of 20 students.
 • We are a safe school (with a system of monitoring) and a friendly school, situated in pleasant grounds, with our own parking lot and easy access by public transport (tram Nr 2 stops nearby).
 • We guarantee a friendly atmosphere that allows learning to flourish.
 • Our graduates will have the international certificates FCE and/or CAE, recognized by the majority of universities and colleges all over the world.
 • We are specialists in foreign-language teaching; our oral skills classes are conducted by native speakers of English from the USA and the UK.
 • We treat our students as individuals, supporting them in their studies and in the development of their interests.
 • We have special study groups conducted in English (Biology, Chemistry, and the Culture of English-speaking Countries).
 • We have special language study groups in Spanish, French,  US English, and British English. We organize international exchanges witin the activities of these groups.
 • Our Film Club organizes discussions and trips to the cinema or the theater.
 • Among the friends of the school are outstanding writers and poets from our region and from abroad. We organize special meetings with them.
 • We offer opportunities to develop skills in the arts and to play keyboard instruments (piano). We also offer outdoor painting classes.
 • The school has its own cafeteria, and we offer full-course healthy breakfasts (5 zł), lunches (6 zł), and dinners (8 zł).

The School has two sections:

 • a mathematics-foreign-language section with an advanced program in mathematics and English;
 • a bi-lingual section, with a focus on biology and chemistry, in which teaching is conducted in Polish and in English. Professor David Malcolm of the English and American Studies Institute at the University of Gdańsk supervises the work of this section. Professor Malcolm has taught at universities and colleges in the USA, Japan, and Poland.

The School does not just draw its students from one region. The School takes students both from its local catchment area and from beyond. We offer the same quality of education to all our students.

Parents of students sign an agreement with us for the period of study at Regent.