Humanistyczny

To propozycja dla przyszłych prawników, dziennikarzy czy psychologów.

Moduł ten realizuje przedmioty w zakresie podstawowym oraz rozszerzenie w zakresie następujących przedmiotów – język polski, język angielski, historia.

W tej klasie:

  • oferujemy wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 20 uczniów,
  • język angielski realizowany jest w ilości minimum 5 godzin tygodniowo (w tym konwersacje z Native Speakers, przygotowanie do egzaminu Cambridge,
  • język polski realizowany jest w ilości 6 godzin tygodniowo
    rozwijamy zainteresowania literaturą, kulturą i sztuką oraz historią,
    uczymy jak tworzyć teksty publicystyczne,
  • historia realizowana jest w ilości minimum 3 godzin tygodniowo,
  • uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym oraz do egzaminu FCE/CAE otwierającego drogę na uczelnie w Wielkiej Brytanii,
  • w zależności od zainteresowań proponujemy różne koła: przedmiotowe, artystyczne, sportowe.

Nauka w tej klasie przygotowuje do podjęcia studiów humanistycznych m.in.: prawo, filozofia, socjologia, psychologia, dziennikarstwo.