Politechniczny

To propozycja dla przyszłych technologów, inżynierów i wynalazców.


Moduł ten realizuje przedmioty w zakresie podstawowym oraz rozszerzenie w zakresie następujących przedmiotów – język angielski, matematyka i fizyka.

W tej klasie:

  • język angielski realizowany jest w ilości minimum 5 godzin tygodniowo (w tym konwersacje z Native Speakers, przygotowanie do egzaminu Cambridge),
  • rozwijamy umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych,
  • oferujemy udział w ciekawych wykładach i pokazach fizycznych,
  • matematyka realizowana jest w ilości 5 godzin tygodniowo,
  • uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym oraz do egzaminu FCE/CAE otwierającego drogę na uczelnie w Wielkiej Brytanii,
  • w zależności od zainteresowań proponujemy różne koła: przedmiotowe, artystyczne, sportowe.

Nauka w tej klasie doskonale przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych, inżynierskich.