Medyczny

To propozycja dla przyszłych lekarzy, kosmetologów czy technologów żywności.

Moduł ten realizowany jest w klasie dwujęzycznej z językiem angielskim jako wykładowym i rozszerzeniem w zakresie następujących przedmiotów – biologia, chemia.

W tej klasie:

  • oferujemy wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 20 uczniów,
  • zwiększona jest liczba godzin języka angielskiego, min. 7 godzin tygodniowo.
  • uczeń jest wprowadzony w język angielski medyczny, który obecnie jest używany na uczelniach wyższych a także przydatny w późniejszej pracy zawodowej,
  • nauczanie przedmiotów rozszerzonych odbywa się częściowo w języku angielskim,
  • kształtujemy badawczy sposób myślenia, rozwijamy umiejętności eksperymentalne oraz kształtujemy postawę prozdrowotną i proekologiczną,
  • uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym oraz do egzaminu FCE/CAE otwierającego drogę na uczelnie w Wielkiej Brytanii,
  • w zależności od zainteresowań proponujemy różne koła: przedmiotowe, artystyczne, sportowe.

Absolwenci tego modułu będą mogli z powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych.Liceum Regent – moduł Medyczny


Najnowsze wiadomości z Regent College.


Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 2020 r. w Elblągu i okolicach.


We give your children a head start in life!!