Cambridge Science – przyroda po angielsku

Czy potraficie odróżnić gnejs od bazaltu albo piaskowiec od kamienia wapiennego? Nasi uczniowie potrafią je nie tylko odróżnić, ale też nazwać – i to nawet po angielsku! 🙂 Rozmowy o geologii to część programu Cambridge Science, który nasza szkoła realizuje w klasach 1-4 jako akredytowana szkoła Uniwersytetu Cambridge. 
Can you distinguish gneiss from basalt and limestone from sandstone. Our students can not only tell them apart but also name them – and that in English too! Talking about geology is a part of our Cambridge Science programme which we have been implementing as an acredited Cambridge International Education school in P1-P4 classes.


Najnowsze wiadomości z Regent College.


Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 2020 r. w Elblągu i okolicach.


We give your children a head start in life!!