Co najlepiej robić na przerwie w szkole? Czytać książkę!

What is the best thing you can do during a school break? To read a book!

#przerwanaczytanie2020

To, że czytać warto nawet na przerwie, wielu naszych uczniów wie nie od dziś, ale aby przekonać nieprzekonanych i promować dobre nawyki, nasza szkoła 21 października wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”. Cała podstawówka czytała w klasach,  na szkolnej stołówce, na schodach, szkolnych parapetach, ławkach stojących w korytarzach i, oczywiście, w bibliotece. Młodszym dzieciom czytali nauczyciele, również literaturę w języku angielskim. Czytaliśmy tytuły z serii “Harry Potter,  ale również powieści sensacyjne, literaturę popularnonaukową oraz baśnie. 

O tym, że akcja odniosła sukces świadczyła intensywność i ilość dyskusji oraz wzajemne polecanie sobie tytułów przez uczniów.

Życzymy Wam wszystkim wielu fantastycznych przeżyć z literaturą – niech to zainteresowanie się utrzymuje i pomnaża. The fact that reading is both enjoyable and beneficial is not a secret to many of our students, but to convince the unconvinced ones and to promote good habits on 21st October our school has joined the national “Break fo reading” action. Our primary school students were reading in classrooms, in the cafeteria, on windowsills, on the benches and, of course, in the library. The younger children were read to by their teachers, including some readings in English. “Harry Potter” books were a common sight on the day as were action books, non-fiction and fairy tales. 

The intensity and amount of discussions the students and teachers had on that day and all the recommendations they exchanged are the best proof that the event was a success.

We wish you all plenty of fantastic experiences with literature – let this interest flourish!


Najnowsze wiadomości z Regent College.


Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 2020 r. w Elblągu i okolicach.


We give your children a head start in life!!