Zajęcia lekcyjne dla klas 1-3 SP

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z rozporządzeniem rządowym, od poniedziałku 26 października przechodzimy w klasach 4-8 szkoły podstawowej i liceum na dwutygodniowe nauczanie online. Nie ma jednak żadnych zmian dla klas 1-3 – dzieci przychodzą do szkoły jak zwykle i wszystkie zajęcia odbywają się normalnie. Świetlica również dostępna będzie jak zawsze. Obiady również pozostają bez zmian. Nie możemy w tej chwili potwierdzić jeszcze planów na lekcje WF, ale zrobimy to w poniedziałek. 

Z poważaniem, 

Dyrekcja Szkół Międzynarodowych Regent College


Dear Parents, 

In accordance with the government’s decree from Monday 26th October P4-P8 and high school classes are moving to online teaching for two weeks. There are no changes to P1-P3 classes – they are coming to school as usual and all classes take place as usual. The morning and afternoon care (Świetlica) is also available as usual. Lovely Kitchen will also serve all meals as usual. We cannot confirm the arrangement for the PE classes at the moment but will do so on Monday. 

Kind regards, 

Regent College International Schools Management TeamNajnowsze wiadomości z Regent College.


Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 2020 r. w Elblągu i okolicach.


We give your children a head start in life!!