Wspaniały wynik egzaminu ósmoklasisty w Regent College

W dniu dzisiejszym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ogłosiła wyniki egzaminu kończącego szkołę podstawową. W naszej szkole do egzaminu podeszło 21 uczniów uzyskując rewelacyjny wynik średni z trzech przedmiotów w wysokości 71%.

Uczniowie klasy ósmej uzyskali średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów:

  • język angielski 86%,
  • język niemiecki 92%,
  • język polski 61%,
  • matematyka 64%.

Spośród 21 zdających 10 uczniów uzyskało wynik średni powyżej 75%, a trzy najlepsze to 91%, 89% oraz 86%.

Gratulujemy Uczniom, ich Rodzicom oraz wszystkim Nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów do egzaminu.


Najnowsze wiadomości z Regent College.


Wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 2020 r. w Elblągu i okolicach.


We give your children a head start in life!!