Cambridge English: Proficiency (CPE)

Egzamin Cambridge English: Proficiency, znany również jako Certificate of Proficiency in English (CPE), to kwalifikacje na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Zdanie egzaminu potwierdza osiągnięcie najwyższego poziomu znajomości języka angielskiego.

Egzamin Cambridge English: Proficiency to egzamin na najwyższym poziomie zaawansowania. Potwierdza opanowanie języka angielskiego na wyjątkowo wysokim poziomie. Certyfikat potwierdza, że potrafisz:

 • studiować lub pracować na najwyższym poziomie życia akademickiego lub zawodowego;
 • komunikować się z biegłością i zrozumieniem niuansów na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka.

Na jakim poziomie zaawansowania znajduje się egzamin Cambridge English: Proficiency?

Egzamin Cambridge English: Proficiency znajduje się na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że potrafisz:

 • studiować trudne przedmioty na najwyższym poziomie, m.in. podjąć studia magisterskie i doktoranckie;
 • skutecznie negocjować i przekonywać w dyskusjach na poziomie kierowniczym wyższego szczebla w środowiskach biznesu międzynarodowego;
 • rozumieć główne koncepcje opisane w trudnych i złożonych tekstach;
 • rozmawiać na temat skomplikowanych lub delikatnych kwestii;
 • swobodnie pisać na dowolne tematy;

Przygotowanie do Cambridge English: Proficiency pomoże rozwinąć opisane powyżej praktyczne umiejętności językowe.

Egzamin Cambridge English: Proficiency jest ceniony i uznawany na całym świecie. Egzamin ten:
 • stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych;
 • obejmuje wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);
 • skonstruowany jest tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
 • bazuje na największym tego typu programie badawczym;
 • jest dostępny dla osób z różnymi specjalnymi potrzebami.

Otrzymanie certyfikatu Cambridge English oznacza, że posiadasz jedne z najbardziej cenionych kwalifikacji z języka angielskiego na świecie. To osiągnięcie, które daje powód do dumy.

Certyfikat Cambridge English: Proficiency jest uznawany jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowania zbliżonym do poziomu rodzimych użytkowników języka przez tysiące wiodących firm i instytucji edukacyjnych na świecie, w tym:

 • pracodawców, np. Sony, Coca-Cola i Hewlett-Packard (HP);
 • uniwersytety i uczelnie wyższe, na przykład University of Cambridge czy California Institute of Technology.

Dowiedz się więcej o instytucjach, które uznają egzamin Cambridge English: Proficiency

logo-adobe-pdfPobierz ulotkę Cambridge English: Proficiency (w języku angielskim)

logo-adobe-pdfPobierz Informacje dla kandydatów (w języku angielskim)