Klasa matematyczno – językowa

Oferta programowa skierowana jest do uczniów o zainteresowaniach matematycznych i technicznych, pragnących jednocześnie doskonalić znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie.

Matematyka realizowana jest w ilości 6 godzin w tygodniowo – program rozszerzony.

Język angielski realizowany w ilości 5 godzin tygodniowo, w tym konwersacje z obcokrajowcami (native speakers) w małych grupach. W klasie trzeciej jedna godzina języka angielskiego tygodniowo będzie przeznaczona na przygotowanie się do egzaminu FCE/CAE.

Dla klasy proponowane są dodatkowe koła zainteresowań:

 • American English, British English – obowiązkowe
 • koła językowe: hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki – w ramach koła organizowana jest wymiana międzynarodowa
 • koło filmowe, w ramach którego młodzież uczestniczy w warsztatach dyskusyjnych połączonych z wyjściem do kina lub teatru raz w miesiącu
 • koła artystyczne prowadzone z malarstwa w plenerze
 • koła sportowe, w zależności od zainteresowań: gra w golfa, tenisa, ścianka wspinaczkowa, zajęcia fitness i taneczne
 • warsztaty literackie.

Praca własna pod kierunkiem to zajęcia dodatkowe, które mają na celu pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału z przedmiotów wymaganych na egzaminie gimnazjalnym. Zajęcia te odbywają się na zasadzie konsultacji z nauczycielami danego przedmiotu. Zajęcia są bezpłatne więc rodzice nie muszą ponosić dodatkowych kosztów.

Szlifowanie języka to zajęcia mające na celu wyrównanie poziomu języka angielskiego.

„Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki”. Immanuel Kant

Mathematics and Foreign-Language Class

This class is designed for students who have a strong interest in mathematics and technology and who also wish to develop their skills in English language at a high level.

Students take 6 hours of mathematics per week following the Polish state advanced program.

Students take 5 hours of English per week, including small-group oral-skills classes with native speakers of English. In the third year, one hour of English per week will be devoted to preparation for the FCE/CAE examinations.

The Class will also benefit from the following study/activity groups:

 • American English, British English – compulsory
 • foreign-language study groups: Spanish, French, Russian, German – international exchanges are an integral part of the work of these groups
 • Film Club – participants can take part in discussion workshops, and there will be an excursion to the cinema or the theater once a month
 • Visual Arts group
 • Sports groups (depending on a student’s individual interests) – golf, tennis, wall climbing, fitness and dance training
 • Literary Club.

Individual guided work involves extra lessons that aim to help students who are having problems with some of the material related to subjects that are compulsory in the junior high school final examination. These lessons are based on close consultation with the teachers of a given subject. The lessons are free of any additional charge.

Language polishing is the name given to classes that aim to raise a student’s level of English.

“In every department of physical science there is only so much science, properly so-called, as there is mathematics” – Immanuel Kant

Reklamy