Cambridge English: First (FCE)

Egzamin Cambridge English: First, znany również jako First Certificate in English (FCE), to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Certyfikat potwierdza, że potrafisz posługiwać się używanym na codzień mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

Egzamin Cambridge English: First to egzamin z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Certyfikat Cambridge English: First pozwala:

 • studiować w języku angielskim na tzw. poziomie „foundation” lub „pathway”;
 • pracować w środowisku anglojęzycznym;
 • mieszkać samodzielnie w anglojęzycznym kraju.

Egzamin Cambridge English: First potwierdza, że dla potrzeb nauki i pracy potrafisz komunikować się w używanym na co dzień mówionym i pisanym języku angielskim.

Egzamin bazuje na sytuacjach zaczerpniętych z życia, opracowanych tak, by pomóc:

 • skuteczniej się komunikować;
 • opanować umiejętności językowe potrzebne, aby zrobić kolejny krok w kierunku osiągnięcia sukcesu.

Na jakim poziomie zaawansowania znajduje się egzamin Cambridge English: First?

Egzamin Cambridge English: First znajduje się na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że potrafisz:

 • zrozumieć główne koncepcje opisane w skomplikowanych tekstach;
 • prowadzić rozmowę na dość szeroki zakres tematów, wyrażając opinie i przedstawiając argumenty;
 • pisać w sposób jasny i szczegółowy, wyrażając opinie i wyjaśniając zalety i wady różnych punktów widzenia.

Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: First pozwoli opanować opisane powyżej praktyczne kompetencje językowe.

Egzamin Cambridge English: First to ceniony i uznawany na świecie egzamin, który:

 • stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych;
 • obejmuje wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);
 • skonstruowany jest tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
 • bazuje na największym tego typu programie badawczym;
 • jest dostępny dla osób z różnymi specjalnymi potrzebami.

logo-adobe-pdfPobierz ulotkę na temat egzaminu Cambridge English: First (w języku angielskim)

logo-adobe-pdfPobierz Informacje dla kandydatów (w języku angielskim)

Reklamy