Cambridge English: Preliminary for Schools

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools, znany również jako Preliminary English Test (PET) for Schools, pokazuje, że uczeń rozumie codzienny mówiony i pisany język angielski i potrafi się w nim komunikować.

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools to kwalifikacje na poziomie średniozaawansowanym.

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym, pokazujące, że uczeń potrafi komunikować się w używanym na co dzień mówionym i pisanym języku angielskim.

Przygotowanie do egzaminu pomaga uczącym się rozwinąć umiejętności potrzebne do porozumiewania się w języku angielskim oraz:

 • radzenia sobie z codziennymi sytuacjami;
 • czytania prostych tekstów podręcznikowych lub artykułów w czasopismach;
 • pisania listów na znane tematy;
 • robienia notatek na lekcjach.

Na jakim poziomie zaawansowania znajduje się egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools?

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools znajduje się na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że uczeń potrafi:

 • zrozumieć ogólny sens prostych poleceń i ogłoszeń;
 • radzić sobie w codziennych sytuacjach poza domem;
 • zadawać proste pytania i uczestniczyć w autentycznych rozmowach z przyjaciółmi, rodziną oraz w szkole;
 • pisać listy lub robić notatki na znane sobie tematy.

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools jest wersją egzaminu Cambridge English: Preliminary przygotowaną specjalnie pod kątem zainteresowań i doświadczeń dzieci w wieku szkolnym. Jest on na tym samym poziomie zaawansowania co egzamin Cambridge English: Preliminary i posiada ten sam format.

Egzamin Cambridge English: Preliminary for Schools bazuje na znanych tematach i sytuacjach, zatem:

 • odpowiada zainteresowaniom uczniów;
 • zwiększa ich motywację do nauki angielskiego;
 • daje im pewność siebie potrzebną do posługiwania się angielskim i przejścia na kolejny poziom zaawansowania.

Egzamin Cambridge English: First for Schools jest ceniony i uznawany na całym świecie. Egzamin:

 • stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych ucznia;
 • obejmuje wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);
 • skonstruowany jest tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
 • bazuje na największym tego typu programie badawczym;
 • jest odpowiedni dla uczniów mających różne specjalne potrzeby.

logo-adobe-pdfPobierz ulotkę Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

logo-adobe-pdfPobierz Informacje dla kandydatów