Cambridge English: Preliminary (PET)

Egzamin Cambridge English: Preliminary, znany również jako Preliminary English Test (PET) to kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym. Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz wykorzystać znajomość języka angielskiego w pracy, nauce i podróży.

Egzamin Cambridge English: Preliminary to egzamin z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Przygotowanie do egzaminu pomoże udoskonalić umiejętności językowe i pozwoli:

 • zrozumieć informacje;
 • zademonstrować zrozumienie opinii, stanowisk oraz nastrojów w pisanym i mówionym angielskim.

Egzamin Cambridge English: Preliminary potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim do celów komunikacji z rodzimymi użytkownikami tego języka w codziennych sytuacjach.

Przygotowanie do egzaminu pomoże rozwinąć umiejętności językowe i umożliwić:

 • radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego;
 • czytanie prostych tekstów podręcznikowych lub artykułów w czasopismach;
 • pisanie listów na znane piszącemu tematy;
 • robienie notatek podczas spotkań.

Na jakim poziomie zaawansowania znajduje się egzamin Cambridge English: Preliminary?

Cambridge English: Preliminary znajduje się na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że student potrafi:

 • zrozumieć ogólny sens prostych poleceń i ogłoszeń;
 • radzić sobie w większości sytuacji, jakie mogą zdarzyć się turystom w anglojęzycznym kraju;
 • zadawać proste pytania i uczestniczyć w autentycznych rozmowach w środowisku pracy;
 • pisać listy i emaile lub robić notatki na znane sobie tematy.
Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: Preliminary wyposaża w opisane powyżej kompetencje językowe.

Egzamin Cambridge English: Preliminary jest ceniony i uznawany na całym świecie. Egzamin ten:

 • stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych;
 • obejmuje wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);
 • skonstruowany jest tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
 • bazuje na największym tego typu programie badawczym;
 • jest odpowiedni dla osób mające różne specjalne potrzeby.

logo-adobe-pdfPobierz ulotkę Cambridge English: Preliminary (in English)

logo-adobe-pdfPobierz Informację dla kandydatów