Cambridge English: Key (KET) for Schools

Egzamin Cambridge English: Key for Schools, znany również jako Key English Test (KET) for Schools. Zdanie egzaminu pokazuje, że uczeń potrafi posługiwać się codziennym, mówionym i pisanym językiem angielskim.

Cambridge English: Key for Schools to kwalifikacje na podstawowym poziomie zaawansowania.

Certyfikat Cambridge English: Key for Schools to to kwalifikacje na podstawowym poziomie zaawansowania pokazujące, że uczeń potrafi komunikować się w języku angielskim w prostych sytuacjach. Można go wykorzystać by pomóc uczniom:

 • rozumieć prosty język angielski pisany;
 • komunikować się w znanych im sytuacjach;
 • rozumieć krótkie wypowiedzi i proste polecenia słowne.

Na jakim poziomie zaawansowania jest egzamin Cambridge English: Key for Schools?

Egzamin Cambridge English: Key for Schools znajduje się na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że uczeń potrafi:

 • rozumieć podstawowe wyrażenia i zwroty i ich używać;
 • przedstawić się i odpowiedzieć na proste, dotyczące go pytania;
 • rozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego mówiącymi w sposób wyraźny i powoli;
 • pisać krótkie, proste wypowiedzi.

Egzamin Cambridge English: Key for Schools jest wersją egzaminu Cambridge English: Key opracowaną specjalnie pod kątem zainteresowań i doświadczeń dzieci w wieku szkolnym. Jest na tym samym poziomie zaawansowania co egzamin Cambridge English: Key i posiada dokładnie ten sam format. Egzamin

Cambridge English: Key for Schools bazuje na znanych tematach i sytuacjach, zatem:

 • odpowiada zainteresowaniom uczniów;
 • zwiększa ich motywację do nauki angielskiego;
 • daje im pewność siebie potrzebną do posługiwania się angielskim i przejścia na kolejny poziom zaawansowania.

Certyfikat Cambridge English: Key for Schools jest ceniony i uznawany na całym świecie. Egzamin ten:

 • stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych ucznia;
 • obejmuje wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);
 • skonstruowany jest tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
 • bazuje na największym programie badawczym tego typu;
 • jest odpowiedni dla uczniów mających różne specjalne potrzeby.

logo-adobe-pdfPobierz ulotkę Cambridge English: Key for Schools (in English) 

logo-adobe-pdfPobierz informacje dla kandydatów (PDF 1,38Mb)