Cambridge English: Key (KET)

Egzamin Cambridge English: Key, znany również jako Key English Test (KET), to kwalifikacje na poziomie podstawowym. Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz komunikować się w języku angielskim w prostych sytuacjach. Pokazuje, że dobrze rozpocząłeś naukę języka angielskiego.

Egzamin Cambridge English: Key to kwalifikacje na podstawowym poziomie zaawansowania potwierdzające umiejętność komunikacji w języku angielskim w prostych sytuacjach. Potrafisz:

 • zrozumieć prosty pisemny angielski;
 • komunikować się w znanych Ci sytuacjach;
 • zrozumieć krótkie informacje na piśmie i proste polecenia słowne.

Na jakim poziomie zaawansowania znajduje się egzamin Cambridge English: Key?

Egzamin CambridgeEnglish: Key jest na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osiągnięcie tego poziomu oznacza, że potrafisz:

 • rozumieć podstawowe wyrażenia i zwroty i ich używać;
 • przedstawić się i odpowiedzieć na proste pytania na swój temat;
 • rozmawiać z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego mówiącymi w sposób wyraźny i powoli;
 • pisać krótkie, proste notatki.

Przygotowanie do egzaminu Cambridge English: Key wyposaży Cię w opisane powyżej praktyczne kompetencje językowe.

CambridgeEnglish: Key jest ceniony i uznawany na całym świecie. Egzamin ten:

 • stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych;
 • obejmuje wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);
 • skonstruowany jest tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
 • bazuje na największym tego typu programie badawczym;
 • jest dostępny dla osób z różnymi specjalnymi potrzebami.

Pobierz ulotkę Cambridge English: Key (in English)

Pobierz Informacje dla kandydatów (in English)logo-adobe-pdf