Profile

Anglojęzyczne Gimnazjum Regent prowadzi klasy o profilach:

  1. Klasa anglojęzyczna z rozszerzeniem biologiczno-chemicznym, gdzie zwiększona liczba lekcji biologii i chemii prowadzona jest w języku angielskim.
  2. Klasa matematyczna ze zwiększoną liczbą godzin matematyki i języka angielskiego.

Klasa matematyczno - językowa

 

Reklamy