Oferta Cambridge International Education – Primary

Szkoła Podstawowa Regent rozpoczęła proces rejestracji w wysokiej klasy międzynarodowym systemie nauczania Cambridge International Education.

Od września 2019 roku program Cambridge Primary będzie wprowadzony jako integralna część nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej i kontynuowany w kolejnych latach. 

Cambridge Primary to pierwszy z etapów programu Cambridge International Education przygotowanego na Uniwersytecie Cambridge. Jest on renomowanym programem realizowanym przez szkoły anglojęzyczne i międzynarodowe na całym świecie. Skierowany jest do uczniów w wieku 5-11 lat i daje możliwość kontynuacji aż do etapu maturalnego (Cambridge Advanced).


Program  Cambridge Primary  jest ambitny, a przy tym bardzo elastyczny. W naszej szkole realizowany będzie równolegle z polskim programem nauczania. W ramach zajęć z języka angielskiego i zajęć z native speakerami realizować będziemy w całości w języku angielskim trzy komponenty:

Cambridge Pathway Image
  • Global English – angielski
  • Mathematics – matematyka
  • Science – nauki przyrodnicze

Opiekę merytoryczną nad programem Cambridge Primary w Szkole Regent sprawuje Koordynator Edukacji Dwujęzycznej, Dr Anna Martowicz. 

W zakresie języka program Cambridge Primary pozwala rozwijać wielopłaszczyznowo zdolności językowe, promuje wysokie standardy czytania i pisania (materiały edukacyjne oparte są na autentycznych materiałach używanych przez szkoły w krajach anglojęzycznych) i rozwija dobre nawyki czytelnicze.

W zakresie matematyki szczególny nacisk położony jest na dobre zrozumienie podstaw przedmiotu, rozwój matematycznego rozumowania i umiejętność rozwiązywania problemów. Nauczanie nie ogranicza się do wykładu i wykonywania zadań, ale w dużej mierze oparte jest o gry, zabawy, wspólne dyskusje i odkrywanie.

Podobnie w zakresie nauk przyrodniczych (Science), pogłębianie wiedzy przyrodniczej i proces poznawania świata odbywa się przez liczne obserwacje, doświadczenia i weryfikowanie hipotez, co stanowi bardzo atrakcyjną formę przyswajania wiedzy.

W porównaniu do nauczania tradycyjnym systemem, program Cambridge Primary oferuje:

  • nauczanie języka angielskiego poprzez „zanurzenie w nim” – dziecko od początku wprowadzane jest w świat pełnego mówionego języka angielskiego, a nie pojedynczych słów,
  • obcowanie z autentycznymi tekstami, rozwijające jednocześnie wiedzę w danym zakresie oraz zdolność posługiwania się językiem (system edukacyjny znany jako Content and Language Integrated Learning, CLIL), co tworzy znakomitą podstawę dla wykorzystania nabytych umiejętności w przyszłości (w zdawaniu matury międzynarodowej, egzaminów językowych Cambridge, czy podjęciu nauki uniwersyteckiej z językiem angielskim jako wykładowym),
  • naukę z wykorzystaniem zróżnicowanych materiałów i metod nauczania, bogatą w zajęcia aktywizujące, grupowe projekty, gry, doświadczenia, obserwacje,
  • rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem naturalnej ciekawości dziecka – zachęcanie do poszukiwań i kształcenie myślenia analitycznego,
  • bazę materiałów dydaktycznych opracowanych przez zespół Uniwersytetu Cambridge z uwzględnieniem całego procesu kształcenia (5-19 lat) oraz kontakt z międzynarodowymi szkołami na całym świecie,
  • przejrzysty system oceniania postępów (po każdym cyklu nauczania przeprowadzane są wewnętrzne testy Cambridge Primary Progression Tests, a po zakończeniu etapu Cambridge Primary istnieje możliwość zdawania zewnętrznego egzaminu Cambridge Primary Checkpoint, będącego cześcią rozpoznawanych na całym świecie Cambridge International Examinations),
  • rozbudowany system szkoleń dla nauczycieli i narzędzia edukacyjne pozwalające nauczycielowi angażować ucznia w proces edukacyjny.

Jesteśmy przekonani, że wybór programu Cambridge International Education to znakomita inwestycja w przyszłość naszych dzieci, a przy tym wspaniała przygoda edukacyjna. Jesteśmy 16 szkołą w Polsce, która oferuje program Cambridge Primary.

Więcej informacji o Cambridge International Education znajdziecie Państwo na stronie https://www.cambridgeinternational.org/.