Zapisy do klas I – III

Nasza szkoła jest szkołą kameralną, ambitną i przyjazną, w której celem jest kształcenie elokwentnych, otwartych na świat, odpowiedzialnych, pewnych siebie i dbających o innych młodych ludzi. Ze znakomitą kadrą nauczycielską, bogatym programem, świetną bazą i przy współpracy z rodzicami tworzymy prawdziwie stymulujące środowisko edukacyjne, w którym uczą się zarówno dzieci polskie, jak i międzynarodowi uczniowie.

Information for foreign students is available in a separate section.

Regent – szkoła odkrywców talentów

Szkoła Regent to miejsce skupione na uczniu i jego potrzebach, miejsce, w którym każde dziecko rozwija się w swoim tempie i na swój własny sposób. W Szkole Podstawowej Regent wiemy, jak zapewnić edukację na najwyższym poziomie i stworzyć atmosferę, w której rodzą się pasje – naukowe, artystyczne oraz sportowe. Staramy się, aby każdy z naszych uczniów miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a wszechstronnie wykwalifikowani, przyjaźni nauczyciele sprawiają, że Regent jest miejscem, w którym szacunek i życzliwość do drugiego człowieka są fundamentem wzajemnych relacji.

Regent – szkoła otwarta na świat

Odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów są działania służące wyposażeniu ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wierzymy, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, umożliwia rozwój i sprzyja efektywnej komunikacji w codziennym życiu, a mądre korzystanie z najnowszych technologii podczas nauki sprawia, że nasi uczniowie są: przygotowani do życia we współczesnym, cyfrowym świecie.

Regent – szkoła z prawdziwie dwujęzycznym programem nauczania od I klasy

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I w roku szkolnym 2019/2020 będą podążali przez cały cykl nauczania szkoły podstawowej polskim programem nauczania oraz programem Cambridge Primary.

Program Cambridge Primary został przygotowany przy Uniwersytecie Cambridge dla szkół anglojęzycznych i międzynarodowych. Program ten realizowany jest obecnie przez 1300 szkół na całym świecie, w tym 13 w Polsce. Uczniowie, w ramach 10 godzin języka angielskiego w tygodniu, realizować będą program nauki języka, matematyki i nauk przyrodniczych poprzez zanurzenie w języku angielskim i stopniowe budowanie pełnej sprawności komunikacyjnej. Zajęcia prowadzone będą przez native speakerów oraz nauczycieli anglistów przeszkolonych do wdrażania programu. Więcej o programie przeczytacie Państwo w sekcjiCambridge Primary.

Język angielski w klasie II i III w roku szkolnym 2019/2020 realizowany jest w wymiarze 10 godzin lekcyjnych z podziałem na dwie godziny w ramach podstawy programowej oraz osiem godzin w ramach warsztatów English Music, Art, Games oraz Talk prowadzonych przez nauczycieli obcokrajowców.

Organizacja zajęć i program nauczania

 • tempo nauczania dostosowane do potrzeb i umiejętności dziecka;
 • klasy ok. 16 osobowe;
 • świetnie wykwalifikowana, międzynarodowa kadra nauczycielska, stale doskonaląca umiejętności pedagogiczne i poszerzająca swą wiedzę na dodatkowych kursach;
 • równoległe realizowanie polskiego programu nauczania i rozbudowanych programów nauczania języka angielskiego, w tym programu Cambridge Primary oferującego naukę języka angielskiego przez całkowite w nim zanurzenie, poszerzone o nauczanie matematyki i nauk przyrodniczych w języku angielskim;
 • zajęcia z języka angielskiego realizowane przez native speakerów i nauczycieli anglistów w wymiarze 10 godzin tygodniowo, pod nadzorem naszego dwujęzycznego koordynatora dr Anny Martowicz;
 • zajęcia na hali sportowej, na basenie i ściance wspinaczkowej w ramach zajęć z wychowania fizycznego;
 • nauka programowania w ramach zajęć informatycznych;
 • zajęcia lekcyjne w godzinach 8:00 – 15:25 z godzinną przerwą na lunch;
 • bezpłatne zajęcia świetlicowe w godzinach 6:45 – 8:00 i 15:25-17:00;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w spektaklach, warsztatach, wystawach, prelekcjach w języku polskim i angielskim;
 • wspieranie czytelnictwa od najwcześniejszych etapów edukacji w języku polskim i angielskim.

Baza szkolna

 • bardzo dobrze wyposażone sale w urządzonych ze smakiem wnętrzach;
 • biblioteka z literaturą dla dzieci i młodzieży w języku polskim i angielskim;
 • własna, przytulna stołówka, w której serwujemy posiłki przygotowywane w szkole ze świeżych składników przez naszą własną kuchnię Lovely Kitchen;
 • każde dziecko ma dostęp do własnej, zamykanej na klucz szafki;
 • współpracujemy ze  specjalistami w zakresie logopedii i z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Informacje o czesnym.

Formularz zgłoszeniowy.

Reklamy