Rekrutacja klasy IV – VI

I. Oferta nauczania w czwartej klasie o profilu językowo-matematycznym:

 • 6 godzin języka angielskiego tygodniowo, w tym konwersacje z native speakers,
 • 6 godzin matematyki tygodniowo,
 • indywidualne podejście do ucznia,
 • mało liczne klasy z podziałem na grupy językowe,
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w spektaklach, warsztatach, wystawach i prelekcjach,
 • gwarancja miejsca w anglojęzycznej klasie siódmej,
 • wycieczki zagraniczne,
 • zajęcia z wychowania fizycznego na basenie, ściance wspinaczkowej, sali gimnastycznej,
 • dodatkowe zajęcia dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów – kółka językowe (język francuski, japoński, niemiecki), naukowe (kids science lab, kółko szachowe), sportowe (m.in. rajdy rowerowe, gra w golfa), zajęcia filmowo-teatralne, zajęcia plastyczne,
 • English: Music, Art, Games, Talk – różnorodne zajęcia dodatkowe prowadzone w języku angielskim przez nauczycieli obcokrajowców w formie projektów,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie logopedii, gimnastyki korekcyjnej a także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • opieka w godzinach 6:45-17:00,
 • smaczne śniadania i obiady,
 • nauka w kameralnej, bezpiecznej szkole (monitoring).

II. Odpłatność za szkołę

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest finansowana z dotacji miasta Elbląg i czesnego. Wysokość czesnego wynosi 390 zł. W czesnym zawarte są zajęcia oraz opieka od 6:45 do 17:00.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia w postaci zniżek w czesnym.

W szczególnych przypadkach oraz przy zapisie dwojga dzieci czesne ustalane jest indywidualnie z Dyrektorem Szkoły.

Reklamy