FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak zapisać się na egzamin Cambridge English?
 2. Jak długo ważny jest egzamin?
 3. Kiedy muszę zapłacić za egzamin?
 4. Czy mogę wybrać termin egzaminu ustnego i pisemnego?
 5. Czy mogę wybrać partnera na egzamin ustny?
 6. Czy mogę zmienić termin egzaminu ustnego po tym jak otrzymałem informację o dacie egzaminu?
 7. Czy jeżeli nie zaliczę jednej części egzaminu, w dalszym ciągu mam szansę zdać cały egzamin?
 8. Co się stanie jeśli spóźnię się na egzamin?
 9. Co się stanie jeśli opuszczę jedną część egzaminu?
 10. Czy możliwe jest, w przypadku uiszczenia opłaty za egzamin, przepisanie się na przykład z sesji letniej na sesję zimową?
 11. Jeżeli nie mogę podejść do egzaminu tak jak planowałem z różnych przyczyn, czy otrzymuję zwrot pieniędzy?
 12. Czy jeżeli zapłaciłem za egzamin i nie podszedłem do niego, czy mogę podejść do egzaminu w następnej sesji bez wnoszenia kolejnej opłaty?
 13. Czy mogę liczyć na specjalne traktowanie jeżeli mam dysleksję lub dysgrafię.
 14. Co jeśli zgubiłem mój certyfikat?
 15. Kiedy i jak otrzymuję wyniki egzaminu?

1. Jak zapisać się na egzamin Cambridge English?

Można dokonać rejestracji na egzamin indywidualnie, kontaktując się z wybranym centrum egzaminacyjnym poprzez e-mail lub osobiście bądź zarejestrować się poprzez szkołę językową z której oferty kursów językowych Państwo skorzystaliście.

2. Jak długo ważny jest egzamin?

Certyfikat Cambridge English jest ważny bezterminowo.

3. Kiedy muszę zapłacić za egzamin?

Opłatę egzaminacyjną należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu w momencie rejestracji. Dowód opłaty egzaminacyjnej należy dostarczyć wraz z formularzem rejestracyjnym. Jest to około 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu. Szczegółowe informacje na temat terminów zapisów można uzyskać w centrum egzaminacyjnym.

4. Czy mogę wybrać termin egzaminu ustnego i pisemnego?

Centrum egzaminacyjne określa termin egzaminu pisemnego i ustnego oraz przesyła kandydatom dokładne daty i godziny egzaminów na około 3 tygodnie przed samym egzaminem.

5. Czy mogę wybrać partnera na egzamin ustny?

Centrum wyznacza partnera na egzamin ustny.

6. Czy mogę zmienić termin egzaminu ustnego po tym jak otrzymałem informację o dacie egzaminu?

Jest to możliwe jeśli centrum uzna, iż powód dla którego chcesz zmienić datę egzaminu jest naprawdę istotny i jest to technicznie możliwe do przeprowadzenia.

7. Czy jeżeli nie zaliczę jednej części egzaminu, w dalszym ciągu mam szansę zdać cały egzamin?

Tak. Wyniki z każdej części są sumowane i należy mieć łącznie minimum 60% aby zaliczyć egzamin.

8. Co się stanie jeśli spóźnię się na egzamin?

Musisz stawić się 15-20 minut przed każdą częścią egzaminu. Jeżeli spóźnisz się nie zostaniesz wpuszczony na salę.

9. Co się stanie jeśli opuszczę jedną część egzaminu?

Jeżeli z przyczyn od Ciebie niezależnych opuścisz jakąś część egzaminu, niezwłocznie skontaktuj się z kierownikiem centrum. Jeśli opuścisz Speaking, centrum może wyznaczyć ci inny termin, jeśli natomiast opuścisz którąś z części pisemnych jest niewielka możliwość iż Cambridge ESOL przyzna Ci ocenę. Jeśli opuścisz wiece niż jedną część egzamin nie jest uznany.

10. Czy możliwe jest, w przypadku uiszczenia opłaty za egzamin, przepisanie się na przykład z sesji letniej na sesję zimową?

Nie. Nie można przenosić opłat egzaminacyjnych na inne sesje czy inne egzaminy.

11. Jeżeli nie mogę podejść do egzaminu tak jak planowałem z różnych przyczyn, czy otrzymuję zwrot pieniędzy?

Nie. Można ubiegać się o zwrot opłaty egzaminacyjnej jedynie w przypadku kiedy nie podchodzimy do egzaminu z powodu choroby. Należy wówczas skontaktować się z centrum, wypełnić odpowiedni formularz i załączyć zaświadczenie od lekarza.

12. Czy jeżeli zapłaciłem za egzamin i nie podszedłem do niego, czy mogę podejść do egzaminu w następnej sesji bez wnoszenia kolejnej opłaty?

Nie. Musisz ponownie zarejestrować się i wnieść opłatę egzaminacyjną?

13. Czy mogę liczyć na specjalne traktowanie jeżeli mam dysleksję lub dysgrafię.

Tak. Osoby z dysleksją lub dysgrafią mają przedłużony czas pisania egzaminu o 25%. Aby mieć przedłużony czas należy zgłosić problem w centrum i przedłożyć stosowne zaświadczenie, które byle wystawione minimum 2 lata wcześniej.

14. Co jeśli zgubiłem mój certyfikat?

Nie otrzymasz duplikatu certyfikatu a jedynie zaświadczenie, iż taki egzamin zdałeś.

15. Kiedy i jak otrzymuję wyniki egzaminu?

Możesz sprawdzić wyniki egzaminu na stronie do której hasło otrzymasz w trakcie egzaminu mniej więcej 6 tygodni po napisaniu egzaminu, certyfikaty wydawane są przez centrum egzaminacyjne po około 3 miesiącach od daty egzaminu.