Rejestracja na egzamin

Zapisy na egzamin prowadzone są przez cały rok zgodnie z terminarzem egzaminów. Rejestracji na egzamin można dokonać indywidualnie lub grupowo, za pośrednictwem wybranej przez siebie szkoły lub instytucji.

Kandydaci indywidualni

Aby zarejestrować się na egzamin należy:

 1. Pobrać następujące dokumenty:
 2. Wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną na konto bankowe Centrum BZ WBK I/O Elbląg: 51 1090 2617 0000 0001 0134 1065.
 3. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin oraz rodzaj egzaminu.
 4. Do końca terminu zapisów dostarczyć do biura Centrum Egzaminacyjnego:
  • Wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny (imię i nazwisko osoby zdającej) z własnoręcznym podpisem (w przypadku osoby niepełnoletniej – podpis opiekuna)
  • Oryginalny dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej

Pełnej rejestracji można dokonać jedynie po spełnieniu obydwu warunków: terminowej wpłaty i terminowego dostarczenia podpisanego formularza rejestracyjnego. Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza zarejestrowania na egzamin. Samo dostarczenie formularza rejestracyjnego nie oznacza zarejestrowania na egzamin.

Kandydaci rejestrowani przez szkoły lub instytucje

Kandydaci rejestrowani przez szkoły i instytucje wszelkich formalności związanych z zapisami na egzaminy Cambridge ESOL dokonują za pośrednictwem swoich szkół lub instytucji.

Aby dokonać rejestracji należy:

 1. Pobrać następujące dokumenty:
 2. Wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną na konto bankowe Centrum BZ WBK I/O Elbląg: 51 1090 2617 0000 0001 0134 1065. Przelew musi posiadać następujący opis: nazwa szkoły lub instytucji zgłaszającej, skrócona nazwa egzaminu, liczba osób, która została zgłoszona na dany egzamin (np. City School, FCEx6, CAEx8).
 3. Do końca terminu zapisów dostarczyć do biura Centrum Egzaminacyjnego:
  • Wypełniony formularz rejestracyjny z własnoręcznym podpisem
  • Oryginalny dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową „za potwierdzeniem odbioru”.

Osoby niepełnosprawne lub wymagające szczególnych udogodnień powinny dodatkowo złożyć wypełniony i podpisany Wniosek o szczególne udogodnienia wraz z zaświadczeniem lekarskim.

Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25%, z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii muszą dostarczyć następujące dokumenty podczas rejestracji:

 • zaświadczenie z poradni psychologicznej, które musi:
  • być nie starsze niż 2 lata licząc od daty zapisu
  • zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii
  • zawierać nazwy tekstów użytych w celu zdiagnozowania przypadłości
 • wypisany i podpisany Wniosek o szczególne udogodnienia