Dyrekcja

Marek Goerick

Dyrektor Szkół Anglojęzycznych Regent

Mgr, absolwent Wydziału Ekonomii – Uniwersytet Szczeciński, 1997

Wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim – Wydział Zarządzania, Katedra Makroekonomii, 1998 – 2006, od 2002 r. dyrektor NKJO w Elblągu oraz od 2014 Dyrektor Gimnazjum i Liceum Regent.

Marek Goerick M.A. – Director Master’s Degree, Faculty of Economics, University of Szczecin, 1997 Lecturer, University of Warmia and Mazury – Faculty of Management, Department of Macroeconomics, 1998-2006 Director, Regent Teacher Training College in Elbląg, 2002 to present.

 

Mariusz Krajewski

Wicedyrektor Gimnazjum Regent

img_6580

Mgr, absolwent Wydziału Humanistycznego – Uniwersytet Gdański, 1990
Nauczyciel historii, w 2002 r., w drodze awansu zawodowego uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Mariusz Krajewski – Deputy Director M.A. Master’s Degree, Faculty of Humanities, University of Gdańsk, 1990 State Certified Teacher of History, and (from 2002) Senior Teacher of History.