Dyrekcja

Wicedyrektor Szkół Anglojęzycznych Regent w Elblągu
mariusz.krajewski@regent.edu.pl
Dyrektor Szkół Anglojęzycznych Regent w Elblągu
marek.goerick@regent.edu.pl