Dyrekcja

Marek Goerick, Dyrektor Szkół Anglojęzycznych Regent

 

Marek Goerick ukończył z tytułem magisterskim Wydział Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

W latach 1990 – 2006 wykładał na Katedrze Makroekonomii, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 2002 pełni funkcję dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, a od 2014 roku jest Dyrektorem Szkół Anglojęzycznych Regent w Elblągu.  

Marek Goerick M.A. – Director Master’s Degree, Faculty of Economics, University of Szczecin, 1997 Lecturer, University of Warmia and Mazury – Faculty of Management, Department of Macroeconomics, 1998-2006 Director, Regent Teacher Training College in Elbląg, 2002 to present.

Mariusz Krajewski, Wicedyrektor Szkół Anglojęzycznych Regent

img_6580

Z wykształcenia historyk (tytuł magisterski zdobyty na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w 1990 roku).

Nauczyciel historii z wieloletnim doświadczeniem i jeszcze wielką pasją do nauczania. W 2002 r. w drodze awansu zawodowego uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2014 jako Wicedyrektor sprawuje opiekę nad procesem kształcenia w Szkołach Anglojęzycznych Regent. 

Mariusz Krajewski, MA, is the Deputy Director at Regent International Schools in Elblag. He qualified as a history teacher from the School of History at Gdańsk Univeristy in 1990 and has been teaching history, with a great passion and enthusiasm, since then. In 2002 he obtained the title of certified teacher and since 2014 he has been supervising and supporting the school teaching staff as the Deputy Director.

Reklamy