Rekrutacja do VII klas SP

Zapraszamy szóstoklasistów do siódmej klasy anglojęzycznej szkoły podstawowej z gwarancją kontynuacji nauki w 4 letnim Liceum Anglojęzycznym Regent. Jedynej takiej szkoły anglojęzycznej.

 

Zapraszamy do składania podań w sekretariacie szkoły.

Pierwsza tura rekrutacji trwa do 19 maja 2017 r.

Drugi termin (w przypadku wolnych miejsc) – do zamknięcia listy.