Konkurs „Scratch Your App”

Szkoły Anglojęzyczne Regent w Elblągu oraz Bank Zachodni WBK S.A. zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: miasto Elbląg, elbląskiego, sztumskiego, malborskiego, nowodworskiego i braniewskiego do udziału w konkursie programowania w aplikacji Scratch „SCRATCH YOUR APP”.

Zgodnie z pkt. 5 regulaminu ogłaszamy listę finalistów naszego konkursu.

Wszystkich uczniów, których imiona i nazwiska znajdują się na listach poniżej, serdecznie zapraszamy do udziału w ścisłym finale, który odbędzie się w siedzibie Szkół Anglojęzycznych Regent w Elblągu – 9 czerwca o godz. 10.00. Planujemy zakończyć nasze zmagania o godz. 13.00.

Bardzo prosimy potwierdzić swój udział telefonicznie lub mail’owo.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przysłali swoje skrypty na konkurs. Wszystkie były bardzo ciekawe, niemniej Komisja musiała dokonać bardzo trudnego wyboru.

Lista finalistów z podziałem na grupy wiekowe:

KITTEN:

Monika Rucińska S.P. nr 19 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu Elbląg
Wiktoria Gajcy Szkoła Podstawowa nr 18 Elbląg
Maja Brzozowska Szkoła Podstawowa nr 18 Elbląg
Małgorzata Maciejak Szkoła Podstawowa nr 18 Elbląg
Robert Wasiak Szkoła Podstawowa nr 18 Elbląg
Oskar Białowąs Szkoła Postawowa nr 18 Elbląg
Jakub Purcelewski Zespół szkolno-przedszkolny Kmiecin

CAT:

Marcel Stokowski Szkoła Podstawowa Kmiecin
Kinga Janiak Szkoła Podstawowa Kmiecin
Adam Stefański Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte Elbląg
Bartosz Głowacki Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte Elbląg
Paweł Janiak Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte Elbląg
Maria Antonowicz Szkoła Podstawowa nr 25 Elbląg
Weronika Bachiewicz Szkoła Podstawowa nr 18 Elbląg
Julia Kawińska Szkoła Podstawowa Kmiecin
Igor Berent Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte Elbląg
Jakub Król Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte Elbląg
Marika Krella Szkoła Podstawowa nr.18 Elbląg
Kacper Szponar Szkoła Podstawowa w Rychlikach Rychliki
Magdalena Leśna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki Elbląg

TOMCAT:

Jakub Babciak Zespół Szkolno-Przedszkolny Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie Nowy Staw
Natalia Sawczuk ZSP Kmiecin Kmiecin
Jakub Stefaniak Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie Nowy Staw
Kajetan Mąder Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Malbork
Katarzyna Życzkowska Gminazujm 4 Elbląg
Daria Stoppa Gimnazjum Publiczne Kmiecin

Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:

 • KITTEN    – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 • CAT            – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 • TOMCAT  – uczniowie klas I-III gimnazjów

Każdy z uczestników konkursu zgłasza tylko jeden samodzielnie wykonany program (skrypt), będący historyjką, grą lub animacją, przygotowany w języku Scratch, zgodny z jednym z poniższych tematów:

W grupie wiekowej KITTEN:

 • Moja rodzinna miejscowość w 2040 roku.
 • Moja ulubiona postać.

W grupie wiekowej CAT:

 • Największe wynalazki XIX wieku.
 • Moja ulubiona muzyka.

W grupie wiekowej TOMCAT:

 • Moja ulubiona dyscyplina sportu.
 • Matematyka królową nauk.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższym terminarzem:

 • Do 28 kwietnia 2017 r. – rejestracja uczestników konkursu za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj: Formularz rejestracyjny, a także na profilu Facebook i Twitter Szkoły.
 • Do 1 maja 2017 r. – uczestnicy, którzy zgłosili swój udział otrzymują potwierdzenie rejestracji na podany adres poczty elektronicznej i instrukcję przesłania pracy konkursowej.
 • Do 21 maja 2017 r. – zarejestrowani uczestnicy konkursu przesyłają do organizatora konkursu na adres poczty e-mail: scratch@regent.edu.pl, plik z programem (skrypt) wykonany w aplikacji Scratch 2.0.
 • Do 23 maja 2017 r. – uczestnicy, którzy przysłali konkursowe programy, otrzymają potwierdzenie przyjęcia konkursowego skryptu.
 • 31 maja 2017 r. – na tej stronie  zostanie ogłoszona lista finalistów z podziałem na grupy wiekowe.
 • 9 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie organizatora w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 100, odbędzie się etap finałowy konkursu, a około godz. 12.00 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY KONKURSU „SCRATCH YOUR APP”

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu!

Regulamin I konkursu programowania w aplikacji Scratch „SCRATCH YOUR APP”

1. ORGANIZATOR KONKURSU
2. CEL KONKURSU
3. ORGANIZACJA KONKURSU
3.1. UCZESTNICY KONKURSU
3.2. PRZEBIEG KONKURSU
3.2.1. REJESTRACJA
3.2.2. ELIMINACJE
3.2.3. FINAŁ
4. NAGRODY
5. TERMINARZ KONKURSU
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoły Anglojęzyczne Regent w Elblągu
ul. Królewiecka 100, 82-300 Elbląg
T: 55 234 07 23
M: scratch@regent.edu.pl
W: www.szkola.regent.edu.pl

1.1 Współorganizator.

Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

1.2. Patron medialny.

elblag.net – multiplatforma Internetowa
ul. Syrokomli 19, 82-300 Elbląg

2. CEL KONKURSU

 • Stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów.
 • Popularyzacja wizualnego języka kodowania – Scratch.
 • Popularyzacja umiejętności programowania.
 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych dzieci i młodzieży.

Aplikacja Scratch 2.0 dostępna jest:

Program Scratch 2.0. można pobrać i zainstalować na komputerze z systemem operacyjnym Mac OS X, Mac OS 10.5 i starsze, Windows lub Linux.

3. ORGANIZACJA KONKURSU

3.1. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mających swoją siedzibę na terenie powiatów: miasto Elbląg, elbląskiego, sztumskiego, malborskiego, nowodworskiego i braniewskiego.

Uczestnicy konkursu będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych:

 • KITTEN    – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 • CAT            – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 • TOMCAT  – uczniowie klas I-III gimnazjów

Uczestnicy konkursu startują indywidualnie.

3.2. Przebieg konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących etapach:

 1. Rejestracja.
 2. Eliminacje.
 3. Finał.

3.2.1. Rejestracja

 • Rejestracja uczestników konkursu będzie odbywać się tylko za pomocą formularza elektronicznego (online) umieszczonego na stronie organizatora: http://szkola.regent.edu.pl/?page_id=4256 w terminie do 28 kwietnia 2017 r.
 • Dokonaj rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego
 • Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji w terminie do 1 maja 2017 r. za pomocą poczty e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
  Uczestnicy, którzy nie posiadają własnego adresu poczty elektronicznej, mogą korzystać z adresu rodzica lub opiekuna prawnego.

3.2.2. Eliminacje

Do dnia 21 maja 2017 r. zarejestrowani uczestnicy konkursu przesyłają do organizatora konkursu na adres poczty e-mail: scratch@regent.edu.pl, plik z programem (skrypt) wykonany w aplikacji Scratch 2.0.

Każdy uczestnik konkursu zgłasza tylko jeden samodzielnie wykonany program (skrypt), będący historyjką, grą lub animacją, przygotowany w języku Scratch, zgodny z jednym z poniższych tematów:

W grupie wiekowej KITTEN:

 • Moja rodzinna miejscowość w 2040 roku.
 • Moja ulubiona postać.

W grupie wiekowej CAT:

 • Największe wynalazki XIX wieku.
 • Moja ulubiona muzyka.

W grupie wiekowej TOMCAT:

 • Moja ulubiona dyscyplina sportu.
 • Matematyka królową nauk.

W każdym przesłanym skrypcie, w części “Instrukcje”, musi zostać opisane działanie aplikacji.

Organizator dopuszcza możliwość remiksowania istniejących projektów (skryptów) dostępnych na stronie: www.scratch.mit.edu

Do dnia 23 maja 2017 r., uczestnicy, którzy przysłali konkursowe programy, otrzymają potwierdzenie przyjęcia konkursowego skryptu.

W dniu 31 maja 2017 r. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, przedstawi na stronie internetowej Konkursu, listę finalistów z podziałem na grupy wiekowe, wyłonioną w oparciu o poniższe kryteria:

 • oryginalność,
 • wrażenia wizualne,
 • dobór dźwięków,
 • złożoność, ze szczególnym uwzględnieniem użycia bloków z kategorii „Czujniki” i „Wyrażenia”,
 • poprawność działania.

3.2.3. Finał

W dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie organizatora w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 100, odbędzie się etap finałowy konkursu.

Każdy z uczestników etapu finałowego zaprezentuje Komisji Konkursowej działanie swojego skryptu oraz dokona w nim zmian wskazanych przez jurorów.

Po dokonaniu prezentacji około godz. 12.00 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów.

4. NAGRODY

 • Miejsce I w każdej z trzech kategorii wiekowych: dyplom, tablet multimedialny oraz mikroskop dla szkoły.
 • Miejsce II w każdej z trzech kategorii wiekowych: dyplom oraz głośnik bezprzewodowy bluetooth.
 • Miejsce III w każdej z trzech kategorii wiekowych: dyplom oraz bon Empik.
 • Miejsca od IV w każdej z trzech kategorii wiekowych: dyplomy oraz upominki.

Nagrody dla laureatów konkursu funduje organizator i współorganizatorzy.

5. TERMINARZ KONKURSU

 1. Do 28 kwietnia 2017 r. – rejestracja uczestników konkursu za pomocą formularza elektronicznego (online) umieszczonego na stronie organizatora: http://szkola.regent.edu.pl/?page_id=4256.
 2. Do 1 maja 2017 r. – uczestnicy, którzy zgłosili swój udział otrzymują potwierdzenie rejestracji na podany adres poczty elektronicznej i instrukcję przesłania pracy konkursowej.
 3. Do 21 maja 2017 r. – zarejestrowani uczestnicy konkursu przesyłają do organizatora konkursu na adres poczty e-mail: scratch@regent.edu.pl, plik z programem (skrypt) wykonany w aplikacji Scratch 2.0.
 4. Do 23 maja 2017 r. – uczestnicy, którzy przysłali konkursowe programy, otrzymają potwierdzenie przyjęcia konkursowego skryptu.
 5. 31 maja 2017 r. – na stronie Konkursu http://szkola.regent.edu.pl/?page_id=4256 zostanie ogłoszona lista finalistów z podziałem na grupy wiekowe.
 6. 9 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie organizatora w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 100, odbędzie się etap finałowy konkursu, a około godz. 12.00 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim udział, a w przypadku osób nieletnich – ich rodziców/opiekunów prawnych, na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczniów. W szczególności na: publicznym podaniu imienia i nazwiska, klasy oraz szkoły, do której osoba biorąca udział w Konkursie uczęszcza, a także publikacji jej wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. l pkt 3 ustawy wskazanej w ust. 1 osobom tym przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawienia.
 3. W wypadku, gdy osoby biorące udział w Konkursie, a w przypadku osób nieletnich – ich rodzice/ opiekunowie prawni nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do pisemnego poinformowania o tym Organizatora Konkursu.
 4. W czasie trwania turnieju, przeglądu lub konkursu uczniowie powinni się znajdować pod opieką nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza lub swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Organizator nie odpowiada za indywidualne bezpieczeństwo ucznia w czasie przebywania na korytarzach, toaletach w drodze na konkurs lub w czasie powrotu do domu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu do Elbląga uczestnikom etapu finałowego.

Pobierz Regulamin Konkursu „Scratch Your App”