Patronat

W dniu 10 lipca 2014 r., w siedzibie Uniwersytetu Gdańskiego, została podpisana umowa patronacka pomiędzy Anglojęzycznym Liceum i Gimnazjum Regent reprezentowanym przez Dyrektora mgr Marka Goerick, a Uniwersytetem Gdańskim reprezentowanym przez prof. UG, dr hab. Andrzeja Ceynowa – Dziekana Wydziału Filologicznego.

Umowa  obejmuje szeroką współpracę między szkołą a uczelnią, w ramach której m.in. wykładowcy Uniwersytetu prowadzą cykliczne warsztaty, a doktoranci Wydziału Filologicznego mogą odbywać praktyki pedagogiczne. Koordynatorem współpracy z ramienia UG jest prof. dr hab. David Malcolm, natomiast Naszą Szkołę reprezentuje Dyrektor – mgr Marek Goerick.

On 10 July 2014, at the University of Gdańsk, a co-operation agreement was signed between Regent English-Language High School and Junior High School, represented by its Director, Marek Goerick M.A., and the University of Gdańsk, represented by Professor dr hab. Andrzej Ceynowa, Dean of the Faculty of Languages and Literature.

The agreement covers a broad range of areas of co-operation between the School and the University, within which University of Gdańsk faculty will conduct regular series of workshops, and Ph.D. students will have an opportunity to pursue teaching practice. The University of Gdańsk coordinator is Professor dr hab. David Malcolm, and the coordinator for Regent is Marek Goerick M.A., the Director of the school.

logo__uniwersytet_gdanski

Reklamy