Rekrutacja do I klasy SP

Terminy rekrutacji

I termin – do 31 marca 2017 r.
II termin (w przypadku wolnych miejsc) – do zamknięcia listy. UWAGA! są jeszcze wolne miejsca

Rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły podania wraz z kwestionariuszem kandydata (do pobrania ze strony).

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje Dyrektor po odbyciu rozmowy z rodzicami.

Reklamy