Bilingualna Szkoła Podstawowa

W związku z wdrażaną reformą oświaty Gimnazjum Anglojęzyczne Regent w Elblągu zostanie przekształcone w bilingualną szkołę podstawową, w której dzieci rozpoczną naukę od 1 września 2017 r.

Zapraszamy do dwujęzycznej klasy siódmej szkoły podstawowej.

Jesteśmy szkołą z klasami o rozszerzonym języku angielskim. Ponadto część przedmiotów nauczana jest zarówno po polsku jak i po angielsku, dotyczy to chemii, biologii i WOS-u. Dodatkowym atutem, poza dużą ilością godzin w języku obcym, są konwersacje z obcokrajowcami (native speakers) w małych grupach. Zapewniamy rozszerzenia dla uczniów o zainteresowaniach biologiczno-chemicznych i matematyczno-technicznych.

Jesteśmy jedyną szkołą, w której zajęcia odbywają się codziennie od 8:00 do 15:30. Dbamy o wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 20 uczniów z podziałem na grupy językowe i rozszerzenia.

Naszym absolwentom zapewniamy miejsce w Liceum Anglojęzycznym.

Zapraszamy również roczniki najmłodsze do klasy pierwszej.

Oferujemy przede wszystkim fachową opiekę dydaktyczno-pedagogiczną od 6.45 do 17.00. Proponujemy naukę w oddziałach 16 osobowych. Stawiamy na indywidualne tempo rozwoju i możliwości uczenia się, a naszym celem  jest wspieranie rozwoju każdego ucznia. Na każdym poziomie: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Wszystkie prace i zadania wykonywane są w szkole aby po zajęciach był czas wolny dla domu i rodziców. W związku z tym podręczniki oraz inne pomoce dydaktyczne zostawiane są w szkole. Zapewniamy ak­tyw­no­ść dziec­ku, która jest na­tu­ral­ną dro­gą po­zna­wa­nia i przekształ­ca­nia świa­ta a zajęcia rekreacyjne na basenie są stałym elementem procesu nauczania.

Język angielski będzie prowadzony w wymiarze dwóch godzin dziennie (co daje ok. 330 godzin lekcyjnych w roku) m.in. w formie warsztatów językowych z native speakers z różnych stron świata.

W ramach tych godzin zapewniamy również całodzienne wyżywienie.

Przy zapisie dwojga dzieci czesne ustalane jest indywidualnie z Dyrektorem szkoły.

Jesteśmy odpowiedzią na twoje potrzeby i wymogi jakie stawia nam współczesna edukacja.

Reklamy