O nas

Szkoły Anglojęzyczne Regent w Elblągu to prywatna instytucja edukacyjna założona w 1998 r. W chwili obecnej szkoła ma siedzibę w zabytkowym budynku położonym w centrum Elbląga przy ulicy Królewieckiej 100.

W skład Szkół Anglojęzycznych Regent wchodzą następujące instytucje:

 1. Szkoła Języków Obcych Regent – założona w 1998 r.
 2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu – Regent College – założone w 2002 r.
 3. Centrum Egzaminacyjne Cambridge English – Regent College Examination Centre – założone w 2009 r.
 4. Anglojęzyczne Gimnazjum Regent – założone w 20014 r.
 5. Anglojęzyczne Liceum Regent – założone w 2016 r.
 6. Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Regent – założona w 2017 r.

 

The Regent College in Elblag is a private educational institution founded in 1998. At the moment, the school is established in a historic building in the center of Elblag on Królewiecka Street 100.

The Regent College include the following institutions:

 1. Regent Language School – founded in 1998.
 2. Teacher Training College in Elblag – Regent College – founded in 2002.
 3. Cambridge English Examination Centre – Regent College Examination Centre – founded in 2009.
 4. Regent Billingual Gymnasium – founded in the year 2014.
 5. Regent Billingual High School – founded in 2016.
 6. Regent Billingual Primary School – founded in 2017.