Medyczny – po Gimnazjum

To propozycja dla przyszłych lekarzy, kosmetologów czy technologów żywności.

Moduł ten realizowany jest w klasie dwujęzycznej z językiem angielskim jako wykładowym i rozszerzeniem w zakresie następujących przedmiotów – biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie z uzupełnieniem z historii i społeczeństwa i ekonomii w praktyce.

W tej klasie:

  • oferujemy wysoki poziom nauczania w klasach liczących maksymalnie do 20 uczniów,
  • zwiększona jest liczba godzin języka angielskiego, min. 5 godzin w klasie pierwszej i 7 godzin w następnych (w tym konwersacje z Native Speakers, przygotowanie do egzaminu Cambridge,
  • uczeń jest wprowadzony w język angielski medyczny, który obecnie jest używany na uczelniach wyższych a także przydatny w późniejszej pracy zawodowej,
  • nauczanie przedmiotów rozszerzonych odbywa się częściowo w języku angielskim,
  • kształtujemy badawczy sposób myślenia, rozwijamy umiejętności eksperymentalne oraz kształtujemy postawę prozdrowotną i proekologiczną,
  • od klasy 2 biologia i chemia są nauczane w wymiarze 4 godzin tygodniowo,
  • uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym oraz do egzaminu CAE otwierającego drogę na uczelnie w Wielkiej Brytanii,
  • w zależności od zainteresować proponujemy różne koła: przedmiotowe, artystyczne, sportowe.

Absolwenci tego modułu będą mogli z powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych.Liceum Regent – moduł Medyczny