Dziennik elektroniczny

LIBRUS Synergia Zapewnia poprawę komunikacji, ogranicza biurokrację, wspiera procesy nauczania i uczenia się. Pozwala na pełne wykorzystanie potencjału całej społeczności szkolnej, umożliwiając szybkie i skuteczne osiąganie pożądanych celów edukacyjnych.

LIBRUS Synergia wspiera również Rodzica, dostarczając szereg narzędzi umożliwiających aktualny monitoring postępów dziecka w nauce oraz rozwój jego talentów. Rodzic może na bieżąco śledzić oceny i frekwencję swojego dziecka. Jego kontakt ze szkołą nie ogranicza się już do kilku wywiadówek, ale przybiera formę systematycznej, bezpośredniej i dwustronnej komunikacji na linii dom-szkoła.

ZALOGUJ SIĘ DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

grafika-do-opisu-synergii

Reklamy