Biblioteka

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły oraz – w zakresie wyznaczonym potrzebami pedagogizacji – rodzicom.

Zbiory biblioteczne udostępniane są czytelnikom do domu (lektury, literatura piękna, popularnonaukowa) oraz na miejscu – w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma i słowniki).

Aktualnie w swoich zbiorach posiada również ponad 1000 książek z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej w języku angielskim.

Biblioteka pracuje w oparciu o system komputerowy MOL NET+, co umożliwia właściwy komfort w korzystaniu z funkcji informacyjnej biblioteki.

W ramach zajęć bibliotecznych organizowane są spotkania autorskie z poetami i pisarzami z Polski i spoza jej granic.

Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz mgr Zofia Florczak.

E: biblioteka@regent.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki:

  • wtorek: 9:00 – 13:00
  • środa: 9:00 – 13:00
  • czwartek: 9:00 – 13:00

 

logo-adobe-pdfRegulamin biblioteki Gimnazjum Regent

The onsite library serves the students, teachers, and parents of our school who use it as a resource for their learning.

The library collections are available to use onsite in the reading room (i.e. information publishing from the reference library, magazines, and dictionaries) and for take home use (i.e. set texts, Belles-lettres, popular science). Currently there are more than 1,000 Belles-lettres and popular science books in the English language collections.

The library works with the computer system MOL NET +, which enables proper use of the information function of the library. Within the library course offered at Regent, there are several “meet the author” sessions organized with poets and writers from Poland and from abroad.

The library is run by the librarian Zofia Florczak, MA.
E-mail: biblioteka@regent.edu.pl

Library opening hours:

Tuesday: 9:00 – 13:00

Wednesday: 9:00 – 13:00

Thursday: 9:00 – 13:00

Library regulations

ZALOGUJ SIĘ DO BIBLIOTEKI ONLINE

LOG IN TO LIBRARY ONLINE