Dokumenty do pobrania

  • Regulamin rekrutacji 2019/2020
  • Regulamin szkoły
  • System oceniania w klasach I – III Szkoły Podstawowej Regent
  • System oceniania w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej i Liceum Regent

Koniec

Gimnazjum Regent:

logo-adobe-pdfStatut szkoły – Do pobrania – Download

logo-adobe-pdfRegulamin szkoły – Do pobrania – Download

logo-adobe-pdfRegulamin rekrutacji 2016/2017 – Do pobrania – Download

logo-adobe-pdf

Liceum Regent:

logo-adobe-pdfStatut szkoły – Do pobrania – Download

logo-adobe-pdf

Szkoła Podstawowa Regent: