Świąteczne przygotowania w klasie międzynarodowej

Christmas preparations in our international class

W naszej szkole trwają świąteczne przygotowania – sprzedajemy wypieki, dekorujemy sale, poznajemy kolędy i przygotujemy się do jasełek oraz klasowych wigilii. Bierzemy również udział w różnych akcjach charytatywnych. 

Christmas preparations are underway in our school – we are organising bake sales, decorating classrooms, learning Christmas carols and getting ready for the nativity play. We also take part in many charity events.


Udanych przygotowań świątecznych życzymy również Wam wszystkim!

We wish you all very good Christmas preparations too! 

Nasza międzynarodowa klasa VI bardzo aktywnie uczestniczy we wszystkich tych przygotowaniach. Mieliśmy już okazję pokosztować tureckich wypieków, dowiedzieć się sporo o rumuńskich, amerykańskich i włoskich zwyczajach świątecznych, a przy robieniu świątecznego łańcucha uczyliśmy się nazw kolorów w pięciu językach naszej klasy. 6 grudnia odwiedził nas również Mikołaj. Wszystko to z uśmiechem na twarzy i z salwami śmiechu. 

Our international class (grade 6) actively participates in all of these. We already tried some Turkish sweets, learned about Romanian, American, Italian and Polish Christmas traditions and, while working on our colourfull Christmas chain, we learned the names of colours in five new languages. We also had the Santa Clause visiting us on the 6th December. All of that with smiles on our faces and constant giggling. 

Udanych przygotowań świątecznych życzymy również Wam wszystkim!

We wish you all very good Christmas preparations too! 

Reklamy